dimecres, 31 de desembre de 2014

algunes noticies de l'any 2014

A Tramin, una població de Tirol del Sud, zona vinícola Alto Adige, al nord d’Itàlia, un despreniment de roques de grans dimensions van destruir completament, una vinya en una longitud de 200 metres, i unes quatre hectàrees es van veure afectades.
Miraculosament, la roca que va travessar la casa, no va causar cap ferit. Segons el gerent de la propietat, Baron Philipp von Hohenbühel, els danys es poden avaluar en varis  milions d’euros.
versión Castellana
En A Tramin, una población de Tirol del Sur, zona vinícola Alto Adige, en el norte de Italia, un desprendimiento de rocas de gran tamaño destruyeron completamente, una viña en una longitud de 200 metros, y unas cuatro hectáreas se vieron afectadas.
Milagrosamente, la roca que atravesó la casa, no causó ningún herido. Según el gerente de la propiedad, Baron Philipp von Hohenbühel, los daños se pueden evaluar en varios millones de euros.

Convertir l’aigua en vi/ convertir el agua en vino
Philip James, l’empresari que va fundar Lot18, va afirmar que havia inventat una màquina, la miracle machine,  que podía convertir l’agua en vi, en sols tres dies. Aquest messies, va dir que la idea se li havia acudit ementre es recuperava d’un accident de moto.
Finalment va resultar ser una campanya de marqueting per a donar a coneixer una ONG que te com objectiu facilitar l’accés a l’aigua potable a 17 països.
versión castellana
Philip James, el empresario que fundó Lot18, afirmó que había inventado una máquina, la miracle machine, que podía convertir el agua en vino, en sólo tres días. Este mesías, dijo que la idea se le había ocurrido cimiento se recuperaba de un accidente de moto.
Finalmente resultó ser una campaña de marketing para dar a conocer una ONG que tiene como objetivo facilitar el acceso al agua potable a 17 paises.

Gerard Depardieu
Potser una de les històries més estranyes de l'any, va ser l'admissió de l'actor francès Gerard Depardieu que beu fins a 14 ampolles de vi al dia, i una vegada que va disparar dos lleons en defensa pròpia.
Segons informa The Mirror, el de 65 anys d'edat, l'actor va fer la revelació en una entrevista amb So Film.
"Quan estic avorrit, bec. A part de moments obligatoris d’abstinència- després de la cirurgia de bypass, i també a causa de colesterol i aquestes coses-  que he d’anar amb compte. No em moriré. Ara no. Encara tinc energia. Però si quan començo a beure no puc beure com una persona normal. Puc absorbir 12, 13, 14 ampolles per dia ", va dir.
També va dir que va disparar a dos lleons a l'Àfrica.
"Vaig matar a dos lleons d'un sol cop, i entenc perquè el lleó és el rei de la selva. Va ser en legítima defensa. Estava jo conduint i el motor es va avariar. Vaig sortir, i en el camí van aparèixer aquests dos animals. I vaig disparar, només per espantar-los. No es movien. Jo no hi era per a la caça. Jo era a l'Àfrica per Àfrica ", va dir.
Versión Castellana. 
Tal vez una de las historias más extrañas del año fue la admisión del actor francés Gerard Depardieu que bebe hasta 14 botellas de vino al día, y una vez que disparó dos leones en defensa propia.
Según informa The Mirror, el de 65 años de edad, el actor hizo la revelación en una entrevista con So Film.
"Cuando estoy aburrido, bebo. Aparte de momentos obligatorios de la abstinencia. Después de la cirugía de bypass, y también a causa de colesterol y esas cosas, tengo que tener cuidado. No me voy a morir. Ahora no. Todavía tengo energía. Pero si alguna vez empiezo a beber no puedo beber como una persona normal. Puedo absorber 12, 13, 14 botellas por día ", dijo.
También dijo que disparó a dos leones en África.

"Maté a dos leones de una vez, y entiendo por qué el león es el rey de la selva. En legítima defensa. Estaba yo conduciendo y el motor se averió. Salí, y en el camino aparecieron  estos animales. Y disparé, sólo para asustarlos. No se movían. Yo no estaba allí para la caza. Yo estaba en África por África ", dijo.

dimarts, 30 de desembre de 2014

Quan parlem de CAVA, de què parlem? Revista Artesans


La denominació d’origen CAVA, amb multitud de zones productores, hi trobem distàncies de 900 kilòmetres de l’una a l’altre (de Badajoz a  Sant Sadurní de Noia, per exemple), amb les variacions climàtiques que sols això ja comporta.
La  delimitació de la zona de producció de cava, es va fer en base a reconèixer aquells llocs on tradicionalment s’havia elaborat, o bé on el raïm de les seves vinyes es dedicava a l’elaboració del cava; un total de 159 municipis, de les províncies de: Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida  (12), Girona (5), La Rioja (18), Àlaba (3), Zaragoza (2), Navarra (2), València (1) i Badajoz (1).
Però fins hi tot a una escala més reduïda, sols a la Zona del  Penedès (amb unes 30000 Ha de vinya, que aporten més del 95% de la producció total de la DO), ja hi podem trobar tres zones diferenciades: 
El Penedès Superior (propera a la Serralada Prelitoral) que té precipitacions més freqüents i té més contrast entre temperatures màximes i mínimes.
El Penedès Marítim (a tocar del mar i de la Serralada Litoral)  és una zona més temperada per la influència i proximitat del mar.
I el Penedès Central (entre una zona i l’altra) que és la mescla entre els dos microclimes.
I aquesta variabilitat orogràfica, fa que les varietats a les distintes zones madurin en setmanes de diferencia.
Amb això vull fer notar, que la zona és molt amplia i variada, i que en una mateixa anyada, ja hi podem trobar qualitats molt diferents, trobant elaboradors que han aconseguit veremar un bon raïm, i d’altres que han veremat un raïm de qualitat molt inferior.
              
A principis dels 80 deixarem de prendre el que en dèiem xampany, per prendre CAVA, això si, elaborat pel mètode champenoise però, a partir de 1989, passarem per decret, a beure CAVA.
El ingrés a la comunitat europea, de feia uns anys,  va obligar a etiquetar el nostre escumós amb un nom que no es pogués relacionar de cap manera amb l’escumós que feien a la zona de Champagne, a França.
Aquesta nova normativa europea, va ser acompanyada d’una legislació que classificava el CAVA en funció del seu temps de criança i del seu contingut en sucres. La comunitat europea va reconèixer el CAVA com a vi escumós de qualitat produït en una regió determinada (v.e.c.p.r.d).
Això és una problema, ja que sempre que pensem en un vi de DO, l’associem a una zona geogràfica concreta (Alella, Costers del Segre, Ribeiro, Rueda, Bierzo, etc) i això amb el CAVA es dispersa.
A ulls del consumidor estranger, no és gens fàcil explicar que un Cava es pot fer en vinyes allunyades a més de 1000 km les unes de les altres. Hi ha una dispersió de clima, de terreny, de rendiments, de produccions, etc, molt grans, que fan que hi hagi una variabilitat de producte molt heterogènia.
Per aquests i d’altres motius, en els darrers anys, hi ha hagut diferents elaboradors de Cava que han decidit de sortir de la DO Cava, amb la finalitat de treure uns productes més associats a un terrer determinat.
El celler Raimat, tot i continuar produint Cava, en el seu dia va treure una línea de vins escumosos, ja que van decidir treballar amb varietats (Pinot Noir), en aquell moment, no autoritzades pel consell regulador del cava.  Part del sector es va molestar, per aquesta sortida.   
El celler Raventós i Blanc, un dels històrics del sector, va decidir sortir de la DO Cava l’any passat, apostant per crear un vi escumós de la conca del riu Anoia, creant aquesta denominació, de moment, en solitari. La seva sortida també va crear molt rebombori.
Altres cellers, han sortit de la DO Cava, per fer escumosos sota el segell de la DO Penedes. I finalment, s’ha creat una nova denominació per als seus escumosos: el Clàssic Penedès, que haurà de portar obligatòriament l'any de degollat i l'anyada, i a l'etiqueta només hi podran aparèixer aquelles varietats de raïm considerades pròpies, i les varietats foranes hauran d'anar a la contraetiqueta.
En aquests moments doncs, tenim CAVA, clàssic Penedès, i escumosos de qualitat.
Potser a partir d’ara, haurem de substituir la paraula cava, per la d’escumós. Per a ser més precisos.
Versión Castellana  
En la denominación de origen CAVA, con multitud de zonas productoras, encontramos distancias de 900 kilómetros de la una a la otra (de Badajoz en Sant Sadurní de Noia, por ejemplo), con las variaciones climáticas que sólo eso ya conlleva.
La delimitación de la zona de producción de cava, se hizo en base a reconocer aquellos lugares donde tradicionalmente se había elaborado, o bien donde la uva de sus viñedos se dedicaba a la elaboración del cava; un total de 159 municipios, de las provincias de Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida (12), Girona (5), La Rioja (18), Álava (3), Zaragoza (2), Navarra (2 ), Valencia (1) y Badajoz (1).
Pero incluso a una escala más reducida, sólo en la Zona del Penedès (con unas 30000 Ha de viña, que aportan más del 95% de la producción total de la DO), ya podemos encontrar tres zonas diferenciadas:
El Penedés Superior (cercana a la Cordillera Prelitoral) que tiene precipitaciones más frecuentes y tiene más contraste entre temperaturas máximas y mínimas.
El Penedès Marítimo (junto al mar y de la Cordillera Litoral) es una zona más templada por la influencia y proximidad del mar.
Y el Penedès Central (entre una zona y otra) que es la mezcla entre los dos microclimas.
Y esta variabilidad orográfica, hace que las variedades a las distintas zonas maduren en semanas de diferencia.
Con esto quiero hacer notar, que la zona es muy amplia y variada, y que en una misma añada, ya podemos encontrar cualidades muy diferentes, encontrándose elaboradores que han conseguido vendimiar una buena uva, y otros que han vendimiado un racimo de calidad muy inferior.
A principios de los 80 dejamos de tomar lo que llamábamos champán, para tomar CAVA, eso sí, elaborado por el método champenoise pero, a partir de 1989, pasamos por decreto, a beber CAVA.
El ingreso en la comunidad europea, hacía unos años, obligó a etiquetar nuestro espumoso con un nombre que no se pudiera relacionar de ninguna manera con el espumoso que hacían en la zona de Champagne, en Francia.
Esta nueva normativa europea, fue acompañada de una legislación que clasificaba el CAVA en función de su tiempo de crianza y de su contenido en azúcares. La comunidad europea reconoció el CAVA como vino espumoso de calidad producido en una región determinada (VECPRD).
Esto representa un problema, ya que siempre que pensamos en un vino de DO, la asociamos a una zona geográfica concreta (Alella, Costers del Segre, Ribeiro, Rueda, Bierzo, etc) y esto con el CAVA se dispersa.
A ojos del consumidor extranjero, no es nada fácil explicar que un Cava se puede hacer en viñedos alejados a más de 1000 km unos de otros. Hay una dispersión de clima, de terreno, de rendimientos, de producciones, etc, muy grandes, que hacen que haya una variabilidad de producto muy heterogénea.
Por estos y otros motivos, en los últimos años, ha habido diferentes elaboradores de Cava que han decidido salir de la DO Cava, con el fin de sacar unos productos más asociados a un terruño determinado.
La bodega Raimat, a pesar de continuar produciendo Cava, en su día sacó una línea de vinos espumosos, ya que decidieron trabajar con variedades (Pinot Noir), en ese momento, no autorizadas por el consejo regulador del cava. Parte del sector se molestó por esta salida.
La bodega Raventós i Blanc, uno de los históricos del sector, decidió salir de la DO Cava del año pasado, apostando por crear un vino espumoso de la cuenca del río Anoia, creando esta denominación, de momento, en solitario. Su salida también creó mucho revuelo.
Otras bodegas, han salido de la DO Cava, para hacer espumosos bajo el sello de la DO Penedes. Y por último, se ha creado una nueva denominación para sus espumosos: el Clàssic Penedès, que deberá llevar obligatoriamente el año de degollado y la añada, y la etiqueta sólo podrán aparecer aquellas variedades de uva consideradas propias, y las variedades foráneas deberán ir en la contraetiqueta.
En estos momentos pues, tenemos CAVA, clàssic Penedès, y espumosos de calidad.
Quizás a partir de ahora, tendremos que sustituir la palabra cava, por la de espumoso. Para ser más precisos.

dimarts, 23 de desembre de 2014

S’ha presentat la La Guia d'Enoturisme de la DO Alella, escrita per Lluís Tolosa i Clara Antúnez. L’acte de presentació va comptar amb l'assistència de alcaldes, regidors, representants dels cellers, agents d'enoturisme i especialistes del món vitivinícola de la DO Alella.
La Guia es recull tota la informació que el turista necessita per visitar com cal la DO: 8 cellers, 9 projectes d’elaboració de vi, 49 restaurants, 7 allotjaments, 7 vinateries, 8 visites culturals/museus, 6 esdeveniments enoturístics i 2 empreses de serveis i agències especialitzades del món del vi.
Pel que fa a l’apartat de vins de la Guia, es va crear un grup de tast format per diferents persones del món del vi, del qual vaig poder tenir l’honor de ser membre del comitè de tast, format per Oscar Pallarés, Joan Lluís Gomez, Montse Velasco, Oriol Artigas, Anna Abellan, Clara Antúnez, Joaquim Segui, Marta Ribas, Marta Loyo, Sarai Tengo, Xavier Bassa, Dani Garcia i Lluís Tolosa. Els especialistes van tastar i puntuar més de 90 referències del territori. Vins blans, negres, rosats, escumosos, dolços, generosos... amb personalitat DO Alella.

La identitat dels vins, el paisatge de vinya, la història, la cultura del territori i els esdeveniments enoturístics queden recollits a aquesta publicació, amb més de 200 fotos a color. Se n’han editat 2.000 exemplars que es podran adquirir a l'Oficina de Turisme al preu de 10 euros.

dimarts, 2 de desembre de 2014

segona trobada de Microproductors de Vi d'Andorra, en el molt bon camí.

Aquest cap de setmana s’ha fet la segona trobada de microproductors de vi a Andorra, a Sant Julià de Loira.
Aquest any la fira ha aplegat a més de 50 microproductors, provinents d’Andorra, Catalunya, Espanya, França i Portugal.
Al meu entendre, la fira ja s’està consolidant com a referent de petits elaboradors, i aquest any ha estat un èxit organitzatiu. Per qüestions d’espai, una trentena de petits productors s’han quedat en llista d’espera, demostrant això un gran interès en el format d’aquesta oferta.  
L’espai habilitat per aquest ha estat molt millor que el de l’any passat, i tant expositors com visitants, hi hem estat molt còmodes.
La trobada, a banda dels vins que es poden tastar, ofereix una programació paral·lela de xerrades sobre temes que afecten al vi.
La primera taula rodona de divendres, reunia a un restaurador (Jaume Tapies), un sumiller (David Seijas), un cuiner (Josep Maria Masó)  i un distribuïdor de vins (Christopher Cannan), o cadascun van donar la seva visió de com el vi havia d’estar involucrat en la gastronomia.
A la segona taula rodona  va reunir a Pedro Balda (productors de vins de la Rioja), a Alain Graillot ( enòleg), Elena Clemente (Viticultora) i a Guillem Puras (Viticultor ), que van explicar la seva visió i experiència en plantar determinades varietats de raïm, en funció del lloc on estan situats, i del que volen expressar amb elles.
Dissabte, una xerrada força interessant va ser la mantinguda per Jordi Querol (professor) Gabriel Ameztoy (productor de vinos subterraneos), Manel Aviño (productor de Clos Lentiscus) i Céderic Guy (Productor de Bon Augure), els quals van explicar la seva visió des de l’experiència de treballar amb agricultura biodinàmica.
Durant els dies de la fira també s’han organitzat visites guiades als cellers d’Andorra. Unes jornades amb bona participació tant d’elaboradors, com de visitants aficionats i professionals, amb algunes personalitats rellevants en el món del vi.   
En conclusió, una molt bona fira que pot ser un referent pel sector de vi, en el format de petits elaboradors.
I que esperem, amb il·lusió,  poder assistir altre cop, a la tercera trobada.
Versión Castellana 
Este fin de semana se organizado el segundo encuentro de microproductores de vino en Andorra, en Sant Julià de Loira.
Este año la feria ha reunido a más de 50 microproductores, provenientes de Andorra, Cataluña, España, Francia y Portugal.
En mi opinión, la feria ya se está consolidando como referente de pequeños elaboradores, y éste edición ha sido un éxito organizativo.
Por cuestiones de espacio, una treintena de pequeños productores se han quedado en lista de espera, demostrando con ello un gran interés en el formato de esta oferta.
El espacio habilitado para esta edición ha sido mucho mejor que la del año pasado, y tanto expositores como visitantes, hemos estado muy cómodos.
El encuentro, además de los vinos que se pueden catar, ofrece una programación paralela de charlas sobre temas que afectan al vino.
La primera mesa redonda del viernes, reunía a un restaurador (Jaume Tapies), un sumiller (David Seijas), un cocinero (Josep Maria Masó) y un distribuidor de vinos (Christopher Cannan), o cada uno dieron su visión de cómo el vino debía estar involucrado en la gastronomía.
En la segunda mesa redonda reunió a Pedro Balda (productores de vinos de la Rioja), a Alain Graillot (enólogo), Elena Clemente (viticultores) y Guillermo Puras (Viticultor), que explicaron su visión y experiencia en plantar determinadas variedades de uva, en función del lugar donde están situados, y de lo que quieren expresar con ellas.
Sábado, una charla muy interesante fue la mantenida por Jordi Querol (profesor) Gabriel Ameztoy (productor de vinos subterraneos), Manuel Aviño (productor de Clos Lentiscus) y Céderic Guy (Productor de Bon Augure), los cuales explicaron su visión desde la experiencia de trabajar con agricultura biodinámica.
Durante los días de la feria también se han organizado visitas guiadas a las bodegas de Andorra. Unas jornadas con buena participación tanto de elaboradores, como de visitantes aficionados y profesionales, con algunas personalidades relevantes en el mundo del vino.
En conclusión, una muy buena feria que puede ser un referente para el sector de vino, en el formato de pequeños elaboradores.

Y que esperamos, con ilusión, poder asistir de nuevo, al tercer encuentro.