dimecres, 31 de desembre de 2014

algunes noticies de l'any 2014

A Tramin, una població de Tirol del Sud, zona vinícola Alto Adige, al nord d’Itàlia, un despreniment de roques de grans dimensions van destruir completament, una vinya en una longitud de 200 metres, i unes quatre hectàrees es van veure afectades.
Miraculosament, la roca que va travessar la casa, no va causar cap ferit. Segons el gerent de la propietat, Baron Philipp von Hohenbühel, els danys es poden avaluar en varis  milions d’euros.
versión Castellana
En A Tramin, una población de Tirol del Sur, zona vinícola Alto Adige, en el norte de Italia, un desprendimiento de rocas de gran tamaño destruyeron completamente, una viña en una longitud de 200 metros, y unas cuatro hectáreas se vieron afectadas.
Milagrosamente, la roca que atravesó la casa, no causó ningún herido. Según el gerente de la propiedad, Baron Philipp von Hohenbühel, los daños se pueden evaluar en varios millones de euros.

Convertir l’aigua en vi/ convertir el agua en vino
Philip James, l’empresari que va fundar Lot18, va afirmar que havia inventat una màquina, la miracle machine,  que podía convertir l’agua en vi, en sols tres dies. Aquest messies, va dir que la idea se li havia acudit ementre es recuperava d’un accident de moto.
Finalment va resultar ser una campanya de marqueting per a donar a coneixer una ONG que te com objectiu facilitar l’accés a l’aigua potable a 17 països.
versión castellana
Philip James, el empresario que fundó Lot18, afirmó que había inventado una máquina, la miracle machine, que podía convertir el agua en vino, en sólo tres días. Este mesías, dijo que la idea se le había ocurrido cimiento se recuperaba de un accidente de moto.
Finalmente resultó ser una campaña de marketing para dar a conocer una ONG que tiene como objetivo facilitar el acceso al agua potable a 17 paises.

Gerard Depardieu
Potser una de les històries més estranyes de l'any, va ser l'admissió de l'actor francès Gerard Depardieu que beu fins a 14 ampolles de vi al dia, i una vegada que va disparar dos lleons en defensa pròpia.
Segons informa The Mirror, el de 65 anys d'edat, l'actor va fer la revelació en una entrevista amb So Film.
"Quan estic avorrit, bec. A part de moments obligatoris d’abstinència- després de la cirurgia de bypass, i també a causa de colesterol i aquestes coses-  que he d’anar amb compte. No em moriré. Ara no. Encara tinc energia. Però si quan començo a beure no puc beure com una persona normal. Puc absorbir 12, 13, 14 ampolles per dia ", va dir.
També va dir que va disparar a dos lleons a l'Àfrica.
"Vaig matar a dos lleons d'un sol cop, i entenc perquè el lleó és el rei de la selva. Va ser en legítima defensa. Estava jo conduint i el motor es va avariar. Vaig sortir, i en el camí van aparèixer aquests dos animals. I vaig disparar, només per espantar-los. No es movien. Jo no hi era per a la caça. Jo era a l'Àfrica per Àfrica ", va dir.
Versión Castellana. 
Tal vez una de las historias más extrañas del año fue la admisión del actor francés Gerard Depardieu que bebe hasta 14 botellas de vino al día, y una vez que disparó dos leones en defensa propia.
Según informa The Mirror, el de 65 años de edad, el actor hizo la revelación en una entrevista con So Film.
"Cuando estoy aburrido, bebo. Aparte de momentos obligatorios de la abstinencia. Después de la cirugía de bypass, y también a causa de colesterol y esas cosas, tengo que tener cuidado. No me voy a morir. Ahora no. Todavía tengo energía. Pero si alguna vez empiezo a beber no puedo beber como una persona normal. Puedo absorber 12, 13, 14 botellas por día ", dijo.
También dijo que disparó a dos leones en África.

"Maté a dos leones de una vez, y entiendo por qué el león es el rey de la selva. En legítima defensa. Estaba yo conduciendo y el motor se averió. Salí, y en el camino aparecieron  estos animales. Y disparé, sólo para asustarlos. No se movían. Yo no estaba allí para la caza. Yo estaba en África por África ", dijo.

dimarts, 30 de desembre de 2014

Quan parlem de CAVA, de què parlem? Revista Artesans


La denominació d’origen CAVA, amb multitud de zones productores, hi trobem distàncies de 900 kilòmetres de l’una a l’altre (de Badajoz a  Sant Sadurní de Noia, per exemple), amb les variacions climàtiques que sols això ja comporta.
La  delimitació de la zona de producció de cava, es va fer en base a reconèixer aquells llocs on tradicionalment s’havia elaborat, o bé on el raïm de les seves vinyes es dedicava a l’elaboració del cava; un total de 159 municipis, de les províncies de: Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida  (12), Girona (5), La Rioja (18), Àlaba (3), Zaragoza (2), Navarra (2), València (1) i Badajoz (1).
Però fins hi tot a una escala més reduïda, sols a la Zona del  Penedès (amb unes 30000 Ha de vinya, que aporten més del 95% de la producció total de la DO), ja hi podem trobar tres zones diferenciades: 
El Penedès Superior (propera a la Serralada Prelitoral) que té precipitacions més freqüents i té més contrast entre temperatures màximes i mínimes.
El Penedès Marítim (a tocar del mar i de la Serralada Litoral)  és una zona més temperada per la influència i proximitat del mar.
I el Penedès Central (entre una zona i l’altra) que és la mescla entre els dos microclimes.
I aquesta variabilitat orogràfica, fa que les varietats a les distintes zones madurin en setmanes de diferencia.
Amb això vull fer notar, que la zona és molt amplia i variada, i que en una mateixa anyada, ja hi podem trobar qualitats molt diferents, trobant elaboradors que han aconseguit veremar un bon raïm, i d’altres que han veremat un raïm de qualitat molt inferior.
              
A principis dels 80 deixarem de prendre el que en dèiem xampany, per prendre CAVA, això si, elaborat pel mètode champenoise però, a partir de 1989, passarem per decret, a beure CAVA.
El ingrés a la comunitat europea, de feia uns anys,  va obligar a etiquetar el nostre escumós amb un nom que no es pogués relacionar de cap manera amb l’escumós que feien a la zona de Champagne, a França.
Aquesta nova normativa europea, va ser acompanyada d’una legislació que classificava el CAVA en funció del seu temps de criança i del seu contingut en sucres. La comunitat europea va reconèixer el CAVA com a vi escumós de qualitat produït en una regió determinada (v.e.c.p.r.d).
Això és una problema, ja que sempre que pensem en un vi de DO, l’associem a una zona geogràfica concreta (Alella, Costers del Segre, Ribeiro, Rueda, Bierzo, etc) i això amb el CAVA es dispersa.
A ulls del consumidor estranger, no és gens fàcil explicar que un Cava es pot fer en vinyes allunyades a més de 1000 km les unes de les altres. Hi ha una dispersió de clima, de terreny, de rendiments, de produccions, etc, molt grans, que fan que hi hagi una variabilitat de producte molt heterogènia.
Per aquests i d’altres motius, en els darrers anys, hi ha hagut diferents elaboradors de Cava que han decidit de sortir de la DO Cava, amb la finalitat de treure uns productes més associats a un terrer determinat.
El celler Raimat, tot i continuar produint Cava, en el seu dia va treure una línea de vins escumosos, ja que van decidir treballar amb varietats (Pinot Noir), en aquell moment, no autoritzades pel consell regulador del cava.  Part del sector es va molestar, per aquesta sortida.   
El celler Raventós i Blanc, un dels històrics del sector, va decidir sortir de la DO Cava l’any passat, apostant per crear un vi escumós de la conca del riu Anoia, creant aquesta denominació, de moment, en solitari. La seva sortida també va crear molt rebombori.
Altres cellers, han sortit de la DO Cava, per fer escumosos sota el segell de la DO Penedes. I finalment, s’ha creat una nova denominació per als seus escumosos: el Clàssic Penedès, que haurà de portar obligatòriament l'any de degollat i l'anyada, i a l'etiqueta només hi podran aparèixer aquelles varietats de raïm considerades pròpies, i les varietats foranes hauran d'anar a la contraetiqueta.
En aquests moments doncs, tenim CAVA, clàssic Penedès, i escumosos de qualitat.
Potser a partir d’ara, haurem de substituir la paraula cava, per la d’escumós. Per a ser més precisos.
Versión Castellana  
En la denominación de origen CAVA, con multitud de zonas productoras, encontramos distancias de 900 kilómetros de la una a la otra (de Badajoz en Sant Sadurní de Noia, por ejemplo), con las variaciones climáticas que sólo eso ya conlleva.
La delimitación de la zona de producción de cava, se hizo en base a reconocer aquellos lugares donde tradicionalmente se había elaborado, o bien donde la uva de sus viñedos se dedicaba a la elaboración del cava; un total de 159 municipios, de las provincias de Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida (12), Girona (5), La Rioja (18), Álava (3), Zaragoza (2), Navarra (2 ), Valencia (1) y Badajoz (1).
Pero incluso a una escala más reducida, sólo en la Zona del Penedès (con unas 30000 Ha de viña, que aportan más del 95% de la producción total de la DO), ya podemos encontrar tres zonas diferenciadas:
El Penedés Superior (cercana a la Cordillera Prelitoral) que tiene precipitaciones más frecuentes y tiene más contraste entre temperaturas máximas y mínimas.
El Penedès Marítimo (junto al mar y de la Cordillera Litoral) es una zona más templada por la influencia y proximidad del mar.
Y el Penedès Central (entre una zona y otra) que es la mezcla entre los dos microclimas.
Y esta variabilidad orográfica, hace que las variedades a las distintas zonas maduren en semanas de diferencia.
Con esto quiero hacer notar, que la zona es muy amplia y variada, y que en una misma añada, ya podemos encontrar cualidades muy diferentes, encontrándose elaboradores que han conseguido vendimiar una buena uva, y otros que han vendimiado un racimo de calidad muy inferior.
A principios de los 80 dejamos de tomar lo que llamábamos champán, para tomar CAVA, eso sí, elaborado por el método champenoise pero, a partir de 1989, pasamos por decreto, a beber CAVA.
El ingreso en la comunidad europea, hacía unos años, obligó a etiquetar nuestro espumoso con un nombre que no se pudiera relacionar de ninguna manera con el espumoso que hacían en la zona de Champagne, en Francia.
Esta nueva normativa europea, fue acompañada de una legislación que clasificaba el CAVA en función de su tiempo de crianza y de su contenido en azúcares. La comunidad europea reconoció el CAVA como vino espumoso de calidad producido en una región determinada (VECPRD).
Esto representa un problema, ya que siempre que pensamos en un vino de DO, la asociamos a una zona geográfica concreta (Alella, Costers del Segre, Ribeiro, Rueda, Bierzo, etc) y esto con el CAVA se dispersa.
A ojos del consumidor extranjero, no es nada fácil explicar que un Cava se puede hacer en viñedos alejados a más de 1000 km unos de otros. Hay una dispersión de clima, de terreno, de rendimientos, de producciones, etc, muy grandes, que hacen que haya una variabilidad de producto muy heterogénea.
Por estos y otros motivos, en los últimos años, ha habido diferentes elaboradores de Cava que han decidido salir de la DO Cava, con el fin de sacar unos productos más asociados a un terruño determinado.
La bodega Raimat, a pesar de continuar produciendo Cava, en su día sacó una línea de vinos espumosos, ya que decidieron trabajar con variedades (Pinot Noir), en ese momento, no autorizadas por el consejo regulador del cava. Parte del sector se molestó por esta salida.
La bodega Raventós i Blanc, uno de los históricos del sector, decidió salir de la DO Cava del año pasado, apostando por crear un vino espumoso de la cuenca del río Anoia, creando esta denominación, de momento, en solitario. Su salida también creó mucho revuelo.
Otras bodegas, han salido de la DO Cava, para hacer espumosos bajo el sello de la DO Penedes. Y por último, se ha creado una nueva denominación para sus espumosos: el Clàssic Penedès, que deberá llevar obligatoriamente el año de degollado y la añada, y la etiqueta sólo podrán aparecer aquellas variedades de uva consideradas propias, y las variedades foráneas deberán ir en la contraetiqueta.
En estos momentos pues, tenemos CAVA, clàssic Penedès, y espumosos de calidad.
Quizás a partir de ahora, tendremos que sustituir la palabra cava, por la de espumoso. Para ser más precisos.

dimarts, 23 de desembre de 2014

S’ha presentat la La Guia d'Enoturisme de la DO Alella, escrita per Lluís Tolosa i Clara Antúnez. L’acte de presentació va comptar amb l'assistència de alcaldes, regidors, representants dels cellers, agents d'enoturisme i especialistes del món vitivinícola de la DO Alella.
La Guia es recull tota la informació que el turista necessita per visitar com cal la DO: 8 cellers, 9 projectes d’elaboració de vi, 49 restaurants, 7 allotjaments, 7 vinateries, 8 visites culturals/museus, 6 esdeveniments enoturístics i 2 empreses de serveis i agències especialitzades del món del vi.
Pel que fa a l’apartat de vins de la Guia, es va crear un grup de tast format per diferents persones del món del vi, del qual vaig poder tenir l’honor de ser membre del comitè de tast, format per Oscar Pallarés, Joan Lluís Gomez, Montse Velasco, Oriol Artigas, Anna Abellan, Clara Antúnez, Joaquim Segui, Marta Ribas, Marta Loyo, Sarai Tengo, Xavier Bassa, Dani Garcia i Lluís Tolosa. Els especialistes van tastar i puntuar més de 90 referències del territori. Vins blans, negres, rosats, escumosos, dolços, generosos... amb personalitat DO Alella.

La identitat dels vins, el paisatge de vinya, la història, la cultura del territori i els esdeveniments enoturístics queden recollits a aquesta publicació, amb més de 200 fotos a color. Se n’han editat 2.000 exemplars que es podran adquirir a l'Oficina de Turisme al preu de 10 euros.

dimarts, 2 de desembre de 2014

segona trobada de Microproductors de Vi d'Andorra, en el molt bon camí.

Aquest cap de setmana s’ha fet la segona trobada de microproductors de vi a Andorra, a Sant Julià de Loira.
Aquest any la fira ha aplegat a més de 50 microproductors, provinents d’Andorra, Catalunya, Espanya, França i Portugal.
Al meu entendre, la fira ja s’està consolidant com a referent de petits elaboradors, i aquest any ha estat un èxit organitzatiu. Per qüestions d’espai, una trentena de petits productors s’han quedat en llista d’espera, demostrant això un gran interès en el format d’aquesta oferta.  
L’espai habilitat per aquest ha estat molt millor que el de l’any passat, i tant expositors com visitants, hi hem estat molt còmodes.
La trobada, a banda dels vins que es poden tastar, ofereix una programació paral·lela de xerrades sobre temes que afecten al vi.
La primera taula rodona de divendres, reunia a un restaurador (Jaume Tapies), un sumiller (David Seijas), un cuiner (Josep Maria Masó)  i un distribuïdor de vins (Christopher Cannan), o cadascun van donar la seva visió de com el vi havia d’estar involucrat en la gastronomia.
A la segona taula rodona  va reunir a Pedro Balda (productors de vins de la Rioja), a Alain Graillot ( enòleg), Elena Clemente (Viticultora) i a Guillem Puras (Viticultor ), que van explicar la seva visió i experiència en plantar determinades varietats de raïm, en funció del lloc on estan situats, i del que volen expressar amb elles.
Dissabte, una xerrada força interessant va ser la mantinguda per Jordi Querol (professor) Gabriel Ameztoy (productor de vinos subterraneos), Manel Aviño (productor de Clos Lentiscus) i Céderic Guy (Productor de Bon Augure), els quals van explicar la seva visió des de l’experiència de treballar amb agricultura biodinàmica.
Durant els dies de la fira també s’han organitzat visites guiades als cellers d’Andorra. Unes jornades amb bona participació tant d’elaboradors, com de visitants aficionats i professionals, amb algunes personalitats rellevants en el món del vi.   
En conclusió, una molt bona fira que pot ser un referent pel sector de vi, en el format de petits elaboradors.
I que esperem, amb il·lusió,  poder assistir altre cop, a la tercera trobada.
Versión Castellana 
Este fin de semana se organizado el segundo encuentro de microproductores de vino en Andorra, en Sant Julià de Loira.
Este año la feria ha reunido a más de 50 microproductores, provenientes de Andorra, Cataluña, España, Francia y Portugal.
En mi opinión, la feria ya se está consolidando como referente de pequeños elaboradores, y éste edición ha sido un éxito organizativo.
Por cuestiones de espacio, una treintena de pequeños productores se han quedado en lista de espera, demostrando con ello un gran interés en el formato de esta oferta.
El espacio habilitado para esta edición ha sido mucho mejor que la del año pasado, y tanto expositores como visitantes, hemos estado muy cómodos.
El encuentro, además de los vinos que se pueden catar, ofrece una programación paralela de charlas sobre temas que afectan al vino.
La primera mesa redonda del viernes, reunía a un restaurador (Jaume Tapies), un sumiller (David Seijas), un cocinero (Josep Maria Masó) y un distribuidor de vinos (Christopher Cannan), o cada uno dieron su visión de cómo el vino debía estar involucrado en la gastronomía.
En la segunda mesa redonda reunió a Pedro Balda (productores de vinos de la Rioja), a Alain Graillot (enólogo), Elena Clemente (viticultores) y Guillermo Puras (Viticultor), que explicaron su visión y experiencia en plantar determinadas variedades de uva, en función del lugar donde están situados, y de lo que quieren expresar con ellas.
Sábado, una charla muy interesante fue la mantenida por Jordi Querol (profesor) Gabriel Ameztoy (productor de vinos subterraneos), Manuel Aviño (productor de Clos Lentiscus) y Céderic Guy (Productor de Bon Augure), los cuales explicaron su visión desde la experiencia de trabajar con agricultura biodinámica.
Durante los días de la feria también se han organizado visitas guiadas a las bodegas de Andorra. Unas jornadas con buena participación tanto de elaboradores, como de visitantes aficionados y profesionales, con algunas personalidades relevantes en el mundo del vino.
En conclusión, una muy buena feria que puede ser un referente para el sector de vino, en el formato de pequeños elaboradores.

Y que esperamos, con ilusión, poder asistir de nuevo, al tercer encuentro.

dijous, 27 de novembre de 2014

El Microscopi 2013, el vi solidari de la Irene i el Laurent

Dimarts es va fer a Barcelona, a Mònvinic, la presentació en societat del vi El Microscopi.
Va ser una presentació emotiva, on tots els assistents sabíem el que havia passat, i durant força temps varem pensar (i témer ) el que podria haver passat.
La Irene, fa uns mesos va superar un càncer de mama, i va ser tractada a l’Institut  Universitari de l’hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona i al institut oncològic Basselga, sota la supervisió del doctor Javier Cortés.
Quan la Irene Alemany, finalitzava les seves últimes sessions de quimioteràpia per lluitar contra el càncer de mama que li havia estat diagnosticat al juliol de 2012, en una conversa casual amb el Doctor Cortés, aquest li va comentar que no tenien pressupost per a comprar un microscopi molt necessari per a diagnosticar correctament nous casos de càncer.
Actualment la sanitat catalana es troba enmig de retallades dràstiques per manca de diner públic.
Va ser quan l’Irene va decidir de fer un vi amb la finalitat de recaptar diners per a poder comprar aquest microscopi. El vi el va fer el seu marit Laurent, mentre ella estava malalta.
El vi ha estat elaborat amb les varietats Cabernet Sauvignon, carinyena i merlot, de les vinyes del celler Sot Lefriec. El vi ha estat fermentat amb llevats de la pròpia vinya, no s’ha sotmès a cap filtració, i tots els processos de celler, s’han fet seguint les fases lunars. Un 20% del vi ha estat criat en botes de roure francès, de tercer any.
El vi te un preu de 8€, que aniran integrament a la compra del microscopi, i el podeu comprar a Vilaviniteca, i al propi celler, Sot Lefriec.
Han col·laborat de forma desinteressada en el projecte, Monvínic, Vila Viniteca, la il·lustradora Antònia Bonell, l’estudi de disseny Pagà Disseny, els doctors Isidre Boguñá, Javier Cortés, Dalila Duarte, José Luis Lirio, Isabel Ruiz, José Pérez, Lluïsa Santacana i l’agència de comunicació MAHALA/Wine&.
Dimarts la Irene estava molt nerviosa, no s’esperava tanta gent. El seu marit, el Laurent, somreia: està content, no és per menys: Estan bé.
No cal que us digui, que aquest serà el vi que regalaré aquestes festes de Nadal.

Versión Castellana
El martes se hizo en Barcelona, en Monvínic, la presentación en sociedad del vino El Microscopi.
Fue una presentación emotiva, donde todos los asistentes sabíamos lo que había pasado, y durante bastante tiempo pensamos (y temimos) lo que podría haber pasado.
Irene, hace unos meses superó un cáncer de mama, y fue tratada en el Instituto Universitario del hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona y en el instituto oncológico Basselga, bajo la supervisión del doctor Javier Cortés.
Cuando Irene Alemany, finalizaba sus últimas sesiones de quimioterapia para luchar contra el cáncer de mama que le había sido diagnosticado en julio de 2012, en una conversación casual con el Doctor Cortés, éste le comentó que no tenían presupuesto para comprar un microscopio muy necesario para diagnosticar correctamente nuevos casos de cáncer. Actualmente la sanidad catalana se encuentra en medio de recortes drásticos por falta de dinero público.
Fue cuando Irene decidió hacer un vino con el fin de recaudar dinero para poder comprar este microscopio. El vino lo hizo su marido Lourent, mientras ella estaba enferma.
El vino ha sido elaborado con las variedades Cabernet Sauvignon, cariñena y Merlot, de los viñedos de la bodega Sot Lefriec. Ha sido fermentado con levaduras de la propia viña, no se ha sometido a ninguna filtración, y todos los procesos de la bodega, se han hecho siguiendo las fases lunares. Un 20% del vino ha sido criado en barricas de roble francés, de tercer año.
El vino tiene un precio de 8€, que irán íntegramente a la compra del microscopio, y la botellas se pueden comprar en Vilaviniteca, y en la propia bodega, Sot Lefriec.
Han colaborado de forma desinteresada en el proyecto, Monvínic, Vila Viniteca, la ilustradora Antonia Bonell, el estudio de diseño Pagà Disseny, los doctores Isidre Boguñá, Javier Cortés, Dalila Duarte, José Luis Lirio, Isabel Ruiz, José Pérez, Luisa Santacana y la agencia de comunicación Mahala / Wine &.
El martes Irene estaba muy nerviosa, no se esperaba tanta gente. Su marido, Laurent, sonreía: está contento, no es para menos. Todos están bien.

No hace falta que os diga, que éste será el vino que regalaré estas fiestas de Navidad.

dilluns, 24 de novembre de 2014

II Trobada de microproductors de vi d'Andorra.

Per segon any, Andorra es prepara per rebre la II Trobada de Microproductors de vi d'Andorra, i aquest any amb una participació molt més nombrosa que l’any passat, amb cellers de França, Portugal, Espanya i Catalunya.
La trobada és els dies 28 i 29 de novembre, al Centre cultural i de congressos lauredià. Amb l’objectiu de divulgar la producció dels petits cellers, aquestes jornades volen ser un referent en el món del vi explicant les bones pràctiques dels petits viticultors, comunicant les noves tendències i tècniques. Paral·lelament a les tertúlies i ponències, també hi haurà una fira de vins amb més de 50 cellers especialitzats en la microproducció. procedents de diferents parts d’Europa on es podrà degustar els seus vins i conèixer els seus propietaris.
Les activitats de la primera jornada es reserven per al públic professional, i les de la segona, del dissabte 29, estan obertes al públic en general.

El dia 28 de novembre (jornada per a professionals del sector):
- A les 12h: Inauguració oficial 
- 13h a 14h: Ponència sobre el “criteri i coneixement personal per a l’elaboració d’un celler com a valor de prestigi per la restauració de qualitat”. Intervindran Jaume Tàpies, president de Relais Château, Josep M. Masó, propietari del grup Martínez, Christopher Cannan cofundador de l’empresa Europvin i David Seijas, sommelier Fundació Bulli, i com a moderadora M.Isabel Mijares, acadèmica de la Reial Acadèmia Espanyola de Gastronomia i presidenta de l’Associació Espanyola de Periodistes i Escriptors del Vi.
-16h-17:30H: Tertúlia sobre els processos de vinificació. Descobrint noves varietats. Intervindran els viticultors i enòlegs Pedro Balda (Bodegas Pedro Balda, La Rioja), Alain Graillot (Borda Sabaté, Andorra), Elena Clemente (Casa Auvinyà, Andorra) i Guillem Puras (Celler Batlliu de Sort, Costers del Segre).
A continuació de les ponències hi haurà degustacions de la gastronomia típica d’Andorra, show-cookings i des del migdia i fins tancar les portes es podran tastar els vins dels cellers expositors i conèixer els seus propietaris.

El dia 29 de novembre (jornada de portes obertes):
-De 12h a 15h degustació de vins
-De 10.15h - 11.30h: Tertúlia sobre les tendències i cultura del vi entre els microproductors i tàctiques comercials en el marc europeu. Intervindran Joan Cascan (Celler la Muntanya creador de la nomenclatura “Microvinya”), Cristina Tor (Casa Auvinyà. Andorra), Jean Louis Le Guil (sommelier de l’empresa Clàssic Vins, Andorra), Jaume Gaspar (enòleg i sommelier de l’empresa Gesvinic. Lleida), Toni Colom (director de màrqueting i comunicació del celler Casa Beal. Andorra), i com a moderadora Margarita Lozano periodista i especialista en anàlisi sensorial.
-De 11.45h - 13h:  Tertúlia sobre la biodinàmica i altres tècniques naturals. Com a ponent participaran Jordi Querol, professor de biodinàmica i consultor de l’empresa Dreiskel, Gabriel Ameztoy: productor de Vins Subterrànis (La Rioja), Manel Aviñó, productor de Clos Lentiscus. (Garraf), Cèdric Guy, productor de Bon Augure (Vallée de l’Orb).
Dissabte a la tarda i diumenge pel matí es duran a terme diverses visites a les vinyes i cellers de la Vall d’Andorra.
Els cellers participants a la fira de la trobada són:

1. PEDRO BALDA;                                       Rioja; www.pedrobalda.com
2. CELLER LA MUNTANYA;                   Muro, Alacant; www.cellerlamuntanya.com
3. SOLÀ CLÀSSIC;                                       Priorat; www.solaclassic.com
4. BALAGUER I CABRÉ;                            Priorat; www.cellerbalaguercabre.blogspot.com
5.CELLER AIXALÀ I ALCAIT;                 Priorat; www.pardelasses.com
6. MAS DE LA CAÇADORA;                    Priorat; www.masdelacasadora.com
7.CELLER BATLLIU DE SORT;                Costers del Segre; www.batlliudesort.cat
8. CELLER VEGA AIXALÀ;                      Vilanova de Prades; www.vegaaixala.com
9. BODEGAS NÉVALO;                             Villaviciosa de Córdoba;
10. TORRE DEL VEGUER;                         Penedes i Bolvir de Cerdanya; www.torredelveguer.com
11. VINOS SUBTERRANEOS;                   Rioja; http://vinossubterraneos.com
12. CASA BEAL;                                           Sant Julià de Lòria; www.casabeal.com
13. CELLER CEDO ANGUERA;               Montsant; www.cedoanguera.com
14. DOMAINE GALUS;                              Vallée du Rhône; www.domainegalus.com
15. CHATEAU GUILHEM;                        Malviès; www.chateauguilhem.com
16. DOMAINE DE BON AUGURE;         Vallée de l'Orb; www.lesvinsd'abbayes.fr
17. MAS DELMAS;                                      Salses le Château; www.masdelmas.com
18. LE PLAN DE L'HOMME;                    Larzac; www.plandelhomme.fr
19. MARIE DANIELE BRUBACH;           Languedoc;
20. FRIENDS CASTLE WINE;                   Bairrada-Alentajo;
21. C.D DENEUFBOURG;                          Pollestres, Bages (Perpignan); www.deneufbourg.eu
22. DOMAINE GRAND GUILHEM;       Corbières; www.grandguilhem.com
23. CHÂTEAU COUJAN;                          St Chinian, Côteaux de Murviel; www.chateau-coujan.com
24. DOMAINE DES CÈDRES;                   Côtes du Rhône; www.domainedescedres.fr
25. TONI OSORIO;                                      Serra Dalmos; www.toniosorio.com
26. ERVIDEIRA;                                           Alentejo; www.tradingpmc.com
27. COURELAS DE CASQUEIRA;           Alentejo; www.tradingpmc.com
28. ADEGA REGIONAL DE COLARES;               Sintra; www.tradingpmc.com
29. QUINTA PENEDO SALTO;                               Douro; www.tradingpmc.com
30. A SERENADA;                                       Setubal; www.tradingpmc.com
31. TENTENUBLO;                                      Rioja; www.tentenublo.com
32. CELLER COMUNICA;                         Montsant; www.facebook.com/celler.comunica
33. PROMESSES DE LA TERRE;               Lafrasse; www.prometerre.fr
34. CASA AUVINYÀ;                                 Sant Julià de Lòria; www.casaauvinya.com
35. BORDA SABATÉ;                                  Sant Julià de Lòria; www.bordasabate.com
36. MAS BERENGUER;                              Sant Julià de Lòria; www.cellermasverenguer.com
37. CLOS LENTISCUS;                               Garraf; www.closlentiscus.cat
38. GOYO GARCÍA VIADERO;               Ribera del Duero;
39. VINS I CAVES MONTPICOLIS;        Penedès; www.montpicolis.cat
40. CLOS FIGUERAS;                                 Priorat; www.closfigueras.com
41. SOLÀ D'ARES;                                       Priorat/ Pirineu; www.soladares.es
42. BARCO DEL CORNETA;                     Castilla y León; www.barcodelcorneta.com
43. VINYA SONALEGRE ;                         Santanyí  (Mallorca); www.vinyasonalegre.com
44. MAS ESTELA;                                        Alt Empordà (Girona); www.masestela.com
45. MAS LLUNES;                                       Garriguella (Girona); www.masllunes.es
46. CLOS DES VINS D’AMOUR;             Maury (France); www.closdesvinsdamour.fr
47. QUINTA DE TORREAO;                     Regiao demarcada dos vinhos verdes; www.quintadotorreao.pt 
48. QUINTA DE SERRADINHA;             Leiria. Portugal; www.quintadeserradinha.com
49.  Vins de TALARN; ;
50.  BODEGAS CLOS D’AGÓN;              S. Antoni de Calonge (Girona); www.closdagon.com
51. CELLER MAS EUGENI;                       S. Antoni de Calonge (Girona); www.cellermaseugeni.com
52.  CELLER BREGOLAT ;                         Costès del Segre;
53. CHÂTEAU MEYLET;                           Sant Emilion (France); www.chateau-meylet.com
54. PENDITS;                                                Tokaj (Hungary); www.pendits.com
55. ADEGA ELADIO PIÑEIRO;               Rías Baixas ; www.eladiopineiro.es

Versión Castellana
Por segundo año, Andorra se prepara para recibir el II Encuentro de microproductores de vino de Andorra, y este año con una participación mucho más numerosa que el año pasado, con bodegas de Francia, Portugal, España y Cataluña.
El encuentro es los días 28 y 29 de noviembre, en el Centro cultural y de congresos Lauredià. Con el objetivo de divulgar la producción de  pequeñas bodegas, estas jornadas pretenden ser un referente en el mundo del vino explicando las buenas prácticas de los pequeños viticultores, comunicando las nuevas tendencias y técnicas. Paralelamente a las tertulias y ponencias, también habrá una feria de vinos con más de 50 bodegas especializadas en la microproducción. Procedentes de diferentes partes de Europa donde se podrá degustar sus vinos y conocer a sus propietarios.
Las actividades de la primera jornada se reservan para el público profesional, y las de la segunda, del sábado 29, están abiertas al público en general.

El día 28 de noviembre (jornada para profesionales del sector):
- A las 12h: Inauguración oficial
- 13h a 14h: Ponencia sobre el "criterio y conocimiento personal para la elaboración de una bodega como valor de prestigio para la restauración de calidad". Intervendrán Jaume Tàpies, presidente de Relais Château, Josep M. Masó, propietario del grupo Martínez, Christopher Cannan cofundador de la empresa Europvin y David Seijas, sumiller Fundación Bulli, y como moderadora M.Isabel Mijares, académica de la Real Academia Española de Gastronomía y presidenta de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino.
-16h-17: 30H: Tertulia sobre los procesos de vinificación. Descubriendo nuevas variedades. Intervendrán los viticultores y enólogos Pedro Balda (Bodegas Pedro Balda, La Rioja), Alain Graillot (Borda Sabaté, Andorra), Elena Clemente (Casa Auvinyà, Andorra) y Guillem Puras (Bodega Batlliu de Sort, Costers del Segre).
A continuación de las ponencias habrá degustaciones de la gastronomía típica de Andorra, show-cooking y desde el mediodía y hasta cerrar las puertas se podrán catar los vinos de las bodegas expositores y conocer sus propietarios.

El día 29 de noviembre (jornada de puertas abiertas):
-De 12h a 15h degustación de vinos
-De 10.15h - 11.30h: Tertulia sobre las tendencias y cultura del vino entre los microproductores y tácticas comerciales en el marco europeo. Intervendrán Juan Cascanar (Bodega Monte creador de la nomenclatura "Microviña"), Cristina Tor (Casa Auvinyà. Andorra), Jean Louis Le Guil (sumiller de la empresa Clásico Vinos, Andorra), Jaume Gaspar (enólogo y sumiller del empresa Gesvinic. Lleida), Toni Colom (director de marketing y comunicación de la bodega Casa Beal. Andorra), y como moderadora Margarita Lozano periodista y especialista en análisis sensorial.
-De 11.45h - 13h: Tertulia sobre la biodinámica y otras técnicas naturales. Como ponente participarán Jordi Querol, profesor de biodinámica y consultor de la empresa Dreiskel, Gabriel Ameztoy: productor de Vinos subterráneo (La Rioja), Manel Aviñó, productor de Clos Lentiscus. (Barcelona), Cédric Guy, productor de Bon auguramos (Valle del Orb).

El sábado por la tarde y domingo por la mañana se llevarán a cabo varias visitas a los viñedos y bodegas de  Vall d’Andorra.

divendres, 21 de novembre de 2014

Salo Cava Premium, i Saló de Clàssic Penedès

Dilluns es va fer el saló cava Premium amb una taula rodona on hi participava Francisco González, Cap dels Serveis Tècnics del Consell Regulador del Cava, que va fer una presentació tècnica sobre la elaboració i legislació del CAVA; en Albert Ortiz, cuiner propietari del Restaurant "Axol" (Cabrils), on va parlar de la seva cuina amb vi i cava; en César Roman, sommelier del restaurant "Come chez soi" (Bèlgica, 3*Michelin), que va donar la seva visió del ventall gastronòmic que pot oferir un cava; L’Oriol Balaguer, pastisser, mestre xocolater i cuiner dolç de prestigi internacional, que ens va parlar de l’harmonia que podem buscar amb postres i cava; i Alex Illa, President de "La Contraetiqueta", Associació sense ànim de lucre de botigues especialitzades en la venda de vins a Catalunya, que ens va donar la experiència amb la venda al consumidor final.
Interessants algunes aportacions ( al meu entendre) que es van fer, tant de preguntes fetes pel públic com dels ponents.
Al comentari de la temperatura de servei del cava, la proposta d’en César Roman és servir el Cava fred, deixar l’ampolla fora de la glaçonera per a que agafi temperatura, i acabar l’ampolla altre cop freda: d’aquesta manera el cava pot oferir un registre aromàtic més ampli, que no pas si està massa fred, on els aromes es veuran totalment apagats. Si bé és cert, que la temperatura molt baixa augmenta la viscositat del cava i ajuda a integrar el CO2 dels caves joves.
Es va debatre el concepte Cava Premium, on es vol enfocar sempre a caves d’alta qualitat, primant les llargues criances, anant a buscar caves de més complexitat. Actualment, la venda de cava Reserva suposa menys del 13% de les vendes, i el Gran Reserva suposen un 2% de les vendes del sector. Aquesta venda és la que representa al cava Premium i és el cava que es vol potenciar entre els consumidors de més nivell gastronòmic.
Tal com va comentar el president del consell regulador del cava, Cava Premium no serà una marca, sols serà un concepte. El que es vol és que el cava, a cada segment de preu (dels 3€ fins als 50€) sigui el millor escumós del món.
Al final de l’acte, es va desvetllar que s’està redactant la proposta de treure al mercat el concepte de Cava de Paratge: un salt qualitatiu, on s’associarà el cava a un terrer, una zona delimitada, concreta. Veurem com evoluciona aquesta proposta.    
Al saló contigu, més de 60 empreses elaboradores de Caves van mostrar els seus productes Premium.

Saló de Clàssic Penedès
No massa lluny d’allà, es va fer la presentació del Saló Clàssic Penedès.
Fa uns mesos, diversos elaboradors de la zona cava van decidir sortir del segell CAVA i crear la marca Clàssic Penedès, en defensa d’un estil d’elaboració i d’una zona concreta de producció. Una molt valenta proposta.
A dia d’avui, són 14 els cellers que formen part d’aquest projecte, el qual la DO Penedès està liderant amb l’objectiu de donar a conèixer un producte d'origen Penedès, amb raïms de les varietats clàssiques i de les vinyes de la D.O. Penedès, 100% ecològic i sempre un mínim de 15 mesos de criança. Els escumosos hauran de mostrar la data de degollat i l'anyada.
11 cellers van presentar els seus Clàssics Penedès en un acte en el que la premsa i la distribució va poder tastar vins base (vins-base-Clàssics) fets amb macabeu, amb xarel·lo i amb parellada en un tast conduit pel president de la DO, Josep Maria Albet, i es van exposar les línies bàsiques de Clàssic Penedès tot relacionant-les amb el projecte de subzonificació de la DO Penedès.
Els cellers participants a l’acte van ser: 
Albet i Noya, ATRoca, Bodegas Torre del Veguer, Can Morral del Molí, Castell de Pujades, Clos Lentiscus, Colet, Loxarel, Mas Bertran, Mas Comtal i Masia Colomé.
Un sector en clara contínua efervescència.
Versión Castellana
El lunes se realizó el salón Cava Premium, con una mesa redonda donde participaba Francisco González, Jefe de los Servicios Técnicos del Consejo Regulador del Cava, que hizo una presentación técnica sobre la elaboración y legislación del CAVA; Albert Ortiz, cocinero propietario del Restaurante "Axol" (Cabrils), donde habló de su cocina con vino y cava; César Roman, sumiller del restaurante "Come chez soi" (Bélgica, 3 * Michelin), que dio su visión del abanico gastronómico que puede ofrecer un cava; Oriol Balaguer, pastelero, maestro chocolatero y cocinero dulce de prestigio internacional, que nos habló de la armonía que podemos buscar con postres y cava; y Alex Illa, Presidente de "La Contraetiqueta", Asociación sin ánimo de lucro de tiendas especializadas en la venta de vinos en Cataluña, que nos dio la experiencia con la venta al consumidor final.
Interesantes algunas aportaciones (en mi opinión) que se hicieron, tanto de preguntas formuladas por el público como los ponentes.
Al comentario de la temperatura de servicio del cava, la propuesta de César Roman es servir el Cava frío, dejar la botella fuera de la cubitera para que coja temperatura, y terminar la botella de nuevo fría: de esta manera el Cava puede ofrecer un registro aromático más amplio, ya que si está demasiado frío, los aromas se verán totalmente apagados. Si bien es cierto, que la temperatura muy baja, aumenta la viscosidad del cava y ayuda a integrar el CO2 de los Cavas jóvenes.
Se debatió el concepto Cava Premium, donde se quiere enfocar siempre a cavas de alta calidad, primando las largas crianzas, yendo a buscar cavas de mayor complejidad. Actualmente, la venta de cava Reserva supone menos del 13% de las ventas, y el Gran Reserva supone un 2% de las ventas del sector. Esta venta es la que representa al cava Premium y es el cava que se quiere potenciar entre los consumidores de más nivel gastronómico.
Tal como comentó el presidente del consejo regulador del cava, Cava Premium no será una marca, sólo será un concepto. Lo que se quiere es que el cava, en cada segmento de precio (de los 3 € hasta los 50 €) sea el mejor espumoso del mundo.
Al final del acto, se desveló que se está redactando la propuesta de sacar al mercado el concepto de Cava de Paraje: un salto cualitativo, donde se asociará el cava en un terruño, una zona delimitada, concreta. Veremos cómo evoluciona esta propuesta.
En el salón contiguo, más de 60 empresas elaboradoras de Cavas mostraron sus productos Premium.
Salón de Clàssic Penedès
No demasiado lejos de allí, se hizo la presentación del Salón Clàssic Penedès.
Hace unos meses, varios elaboradores de la zona cava decidieron salir del sello CAVA y crear la marca Clásico Penedés, en defensa de un estilo de elaboración y de una zona concreta de producción. Una muy valiente propuesta.
A día de hoy, son 14 las bodegas que forman parte de este proyecto, el cual la DO Penedés está liderando con el objetivo de dar a conocer un producto de origen Penedés, con uvas de las variedades clásicas y de las viñas de la DO Penedés, 100% ecológico y siempre un mínimo de 15 meses de crianza. Los espumosos deberán mostrar la fecha de degollado y la añada.
11 Bodegas presentaron sus Clàssic Penedès en un acto en el que la prensa y la distribución pudo catar vinos base (vinos-base-Clásicos) hechos con macabeo, con xarel·lo y con parellada en una cata conducida por el presidente de la DO, Josep Maria Albet, y se expusieron las líneas básicas de Clàssic Penedès relacionándolas con el proyecto de subzonificación de la DO Penedés.
Las bodegas participantes en el acto fueron:
Albet i Noya, atroz, Bodegas Torre del Veguer, Can Morral del Molí, Castillo de Pujades, Clos Lentiscus, Colet, Loxarel, Mas Bertran, Mas Comtal y Masía Colomé.

Un sector en clara continúa efervescencia.

dijous, 20 de novembre de 2014

Lista estrellas Guia michelin 2015 de España y Portugal

Ya se han repartido las estrellas Michelin para la Guía Michelin 2015 de España y Portugal . El restaurante Aponiente, del cocinero Ángel León, en El Puerto de Santa María (Cádiz).
Con tres estrellas se mantienen los mismos ocho restaurantes de la pasada edición: Akelare, Martín Berasategui yArzak en Guipúzcoa, Azurmendi en Vizcaya, DiverXO en Madrid, El Celler de Can Roca en Girona, Sant Pau en Barcelona y Quique Dacosta en Alicante.
Las quinielas apostaban  que Dani García podría alcanzar la tercera estrella, pero ha sido el ascenso del cocinero  Ángel León con dos estrellas, acompañado del cocinero portugués José Avillez que también ha conseguido la segunda para su restaurante Belcanto de Lisboa.

Establecimientos que consiguen su primera estrella:
DSTAgE (Madrid), de Diego Guerrero. 
La Cabra (Madrid), dirigido por Javier Aranda. 
Punto MX (Madrid), de Roberto Ruiz con su propuesta de alta cocina mexicana.
Álbora (Madrid), con David García en los fogones. 
Montia (El Escorial. Madrid) de Luis Moreno y Daniel Ochoa.
Aizian (Bilbao) de José Miguel Olazabalaga.
Elkano (Getaria), de la familia Arregui, con su cocina de parrilla.
Nova (Ourense) de Julio Sotomayor y Daniel Guzmán.
El Carmen de Montesión (Toledo), de Iván Cerdeño.
Tatau Bistro (Huesca), de Tonino Valiente, un bar de tapas de cocina creativa.
La Lobita (Soria), con la cocinera Elena Lucas.
LeDomaine, Abadía de Retuerta (Sardón de Duero. Valladolid), de Pablo Montero.
Pakta (Barcelona), con Jorge Muñoz y Kyoko Li, fusión de cocina japonesa y peruana.
Kazan (Santa Cruz de Tenerife), con Tadashi Tagami en la cocina.
Casa Manolo (Daimús-Valencia), de Alonso Fominaya.
El Retiro, Pancar (Llanes. Asturias), de Ricardo González Sotres.
Can Dani  (Sant Ferrán de ses Roques. Formentera) de Ana García Jiménez.
Capdepera. (Mallorca), de Andreu Genestra. 
Simply Fosh (Palma de Mallorca) con Marc Fosh.
Pedro Lemos (Foz do Douro, Porto)

Sao Gabriel (Almancil, Faro)

Pierden la estrella
Zalacaín  (Madrid)
Bal d’Onsera (Zaragoza)
L’Aliança d’Anglès (Gerona) por cierre.
La Llar (Gerona) por cierre.
Rodrigo Delacalle (Aranjuez, por cierre)
41º  (Barcelona, por reformas)
Ars Natura (Cuenca, por cierre)
Mas Pau (Gerona, por cierre)
Julio (Valencia, por cierre)

diumenge, 16 de novembre de 2014

Saló Cava Premium, 17 de Novembre 2014

Més de 60 empreses aposten per aquesta iniciativa del Consell Regulador del Cava per a potenciar la promoció dels Caves Reserva i Gran Reserva.
El Consell Regulador del Cava organitza el Saló Cava Premium el proper 17 de novembre a Barcelona. Aquest esdeveniment, dirigit, especialment a botigues especialitzades, restaurants, sommeliers i mitjans de comunicació especialitzats en el sector del vi i la gastronomia, té com a objectiu donar a conèixer i ampliar coneixements sobre els Caves Reserva i Gran Reserva. En aquest sentit, la gastronomia serà el mitjà idoni que permetrà mostrar la gran versatilitat d'aquests Caves Premium.
Cuiners, sommeliers, periodistes i, fins i tot, el Master of Wine, Pedro Ballesteros, participaran en una taula rodona que versarà al voltant de les "Harmonies del Cava". Serà a partir de les 12: 00h a l'Hotel Barceló Sants.
Els ponents de la mateixa, assistits per un moderador  seran:
- César Roman, sommelier internacional. Actualment sommelier del restaurant "Come chez soi" (Bèlgica, 3*Michelin). Nomenat "Sommelier de l'any" per la guia Gault&Millau.
- Oriol Balaguer, pastisser, mestre xocolater i cuiner dolç de prestigi internacional. Ha guanyat nombrosos premis com "Millor Artesà Pastisser", "Millor Pastisser Reposter" o "Premi Professional de l'any".
- Albert Ortiz, "Millor Cuiner de l'any", segons el Fòrum Gastronòmic 2014. Ha treballat al "Racó de Can Freixa", "El Bulli", "Arzak" i "El Celler de Can Roca". Actualment és propietari del Restaurant "Axol" (Cabrils).
Alex Illa, President de "La Contraetiqueta", Associació sense ànim de lucre de botigues especialitzades en la venda de vins a Catalunya.
Francisco González, Cap dels Serveis Tècnics del Consell Regulador del Cava.Un esdeveniment on, les més de 60 empreses elaboradores de Caves Premium participants, mostraran els seus millors productes, fruit d'anys de meticuloses criances.
Una jornada molt professional que, sense dubte, posarà de manifest la gran versatilitat dels Caves Reserva i Gran Reserva i l'excel·lent harmonia amb l'alta gastronomia.
Font:CRCava
Versión castellana
Más de 60 empresas apuestan por esta iniciativa del Consejo Regulador del Cava para potenciar la promoción de los Cavas Reserva y Gran Reserva.
El Consejo Regulador del Cava organiza el Salón Cava Premium el próximo 17 de noviembre en Barcelona. Este evento, dirigido, especialmente a tiendas especializadas, restaurantes, sumilleres y medios de comunicación especializados en el sector del vino y la gastronomía, tiene como objetivo dar a conocer y ampliar conocimientos sobre los Cavas Reserva y Gran Reserva. En este sentido, la gastronomía será el medio idóneo que permitirá mostrar la gran versatilidad de estos Cavas Premium.
Cocineros, sumilleres, periodistas y,  el Master of Wine, Pedro Ballesteros, participarán en una mesa redonda que versará sobre las "Armonías del Cava".
Será a partir de las 12: 00h en el Hotel Barceló Sants. Un evento donde, las más de 60 empresas elaboradoras de Cavas Premium participantes, mostrarán sus mejores productos, fruto de años de meticulosas crianzas.
Una jornada muy profesional que, sin duda, pondrá de manifiesto la gran versatilidad de los Cavas Reserva y Gran Reserva y la excelente armonía con la alta gastronomía.

dimarts, 11 de novembre de 2014

Experiencia verema Barcelona 2014

El passat dilluns es va fer a Barcelona el saló Experiencia verema Barcelona, al museu marítim. La trobada va reunir 96 expositors i gairebé 800 vins a tastar.
Marques conegudes, cellers consagrats, algunes novetats i poques rareses. A banda de les taules dels cellers, els protagonistes de la vetllada, al meu entendre, són les taules de les empreses distribuïdores, com Vilaviniteca, Primeras Marcas, Peralada Comercial, etc.
Dels vins del saló, d’entre tots els que vaig tastar, en destaco els següents:
Del celler Gómez Cruzado, Denominació d'Origen Rioja, el Gómez cruzado Blanco 2013. És un vi fet 100% amb la varietat Viura, i s’ha criat amb mares fines i una part ha estat criat en botes de roure francès de torrat lleuger. El resultat és un vi que sorprèn per la seva expressió en nas, floral, delicat, amb una boca amable i llarga.
Del celler condes de Albarei, Denominació d'Origen Rias Baixas, el vi en Rama 2006,
un vi d’albariño de vinyes de 40 anys, que ha fet una llarga criança sobre mares, canviant les mares i posant les mares de la collita vigent durant tres anys. Tal com ells diuen, un “triple lias”, un vi al que l’hi han canviat les mares tres vegades, amb mares noves.
El resultat és un vi molt untuós, ample en boca, molt agradable i molt interessant tenin en compte que és un vi del 2006 i que el seu color continua sent el d’un vi molt més jove.
Interessant també el Bailoro 2014, Denominació d'Origen Bierzo,  un vi fet amb godello+doña blanca+ jerez. Peculiar. Del penedès, destaco el Pardas 2010 xarel·lo.
En l’apartat de vins negres destaco els vins del celler Bodegas y viñedos pujanza. Aquest celler de la Rioja Alavesa, ha fet una renovació total de les etiquetes dels seus vins, i també ha fet un canvi a dins de l’ampolla. El vi Pujanza, ha estat substituït pel finca Valdepoleo, que és el nom de la vinya d’on prové el raim. És un vi d’una sola vinya, i el resultat és un vi amb un tall més atlàntic, molt fresc, de nas fragant i delicat, profund, balsàmic, intens, un canvi important en l’antic perfil aromàtic del vi, amb una millora molt gran del producte, i a un molt bon preu. L’enòleg Carlos San Pedro han fet una bona feina.
Interessants també els vins de bodegas Hispano-suizas, Parés Baltà sempre innovant i traient interessants nous productes al mercat, Tomàs Postigo amb els seus dos vins ( blanc i negre), el perfil modern del celler Bosque de Matasnos....
Bon nivell de vins, bona jornada de tast.
I fatigat, perquè tastar cansa, encara que no ho sembli, i cap a casa.

Experiencia Verema Barcelona
El pasado lunes se celebró en Barcelona el salón Experiencia Verema Barcelona, en el museo marítimo. El encuentro reunió 96 expositores y casi 800 vinos a catar.
Marcas conocidas, bodegas consagradas, algunas novedades y pocas rarezas. Aparte de las mesas de las bodegas, los protagonistas de la velada, en mi opinión, son las mesas de las empresas distribuidoras, como Vilaviniteca, Primeras Marcas, Perelada Comercial, etc.
Los vinos del salón, de entre todos los que probé, destaco los siguientes:
La bodega Gómez Cruzado, Denominación de Origen Rioja, el vino Gómez cruzado Blanco 2013. Es un vino hecho 100% con la variedad Viura, y se ha criado con lías finas y una parte ha sido criada en barricas de roble francés de tostado ligero. El resultado es un vino que sorprende por su expresión en nariz, floral, delicado, con una boca amable y larga.
La bodega Condes de Albarei, Denominación de Origen Rías Baixas, el vino en Rama 2006, un vino de albariño de viñedos de 40 años, que ha hecho una larga crianza sobre lías, cambiando las lías y poniendo lías de la cosecha vigente durante tres años. Tal como ellos dicen, un "triple lías", un vino al que se le han cambiado las lías tres veces, con lías nuevas.
El resultado es un vino muy untuoso, amplio en boca, muy agradable y muy interesante teniendo en cuenta que es un vino de 2006 y que su color sigue siendo el de un vino mucho más joven.
Interesante también El Bailoro 2014, Denominación de Origen Bierzo, un vino de godello + doña blanca + jerez, peculiar. Del penedés, destaco el Pardas 2010 xarel·lo.
En el apartado de vinos tintos destaco los vinos de la bodega Bodegas y viñedos pujanza. Esta bodega de la Rioja Alavesa, ha hecho una renovación total de las etiquetas de sus vinos, y también ha hecho un cambio dentro de la botella. El vino Pujanza, ha sido sustituido por finca Valdepoleo, que es el nombre de la viña de donde proviene la uva. Es un vino de una sola viña, y el resultado es un vino con un corte más atlántico, muy fresco, de nariz fragante y delicado, profundo, balsámico, intenso, un cambio importante en el antiguo perfil aromático del vino, con una mejora muy grande del producto, ya un muy buen precio. El enólogo Carlos San Pedro ha hecho un buen trabajo.
Interesantes también los vinos de bodegas Hispano-suizas, Parés Baltà siempre innovando y sacando interesantes nuevos productos al mercado, Tomás Postigo con sus dos vinos (blanco y negro), el perfil moderno de la bodega Bosque de Matasnos ....
Buen nivel de vinos, buena jornada de cata.
Y fatigado, porque catar, aunque no lo parezca.  
Y para casa.

dimarts, 4 de novembre de 2014

Els altres Montsant, Revista cupatges

Ens reunim al Cett per tastar 7 vins poc coneguts però molt interessants de la DO Montsant. Ramón Roset, Carola Sitjas, Xavier Bassa i Blanca Ozcáriz comparteixen amb nosaltres aquest tast dels "Altres Montsants"
Aquesta vegada hem preferit tastar i parlar de vins que de ben segur no són els més emblemàtics ni els més coneguts de la DO Montsant, però tampoc els més cars. Ens hem reunit al Cett per tastar vins a cegues de cellers petits i de cooperatives que us poden donar molt plaer per pocs diners.

Calpino 2013, de Mas de l'Abundància:
L'únic vi blanc que hem tastat. De Calpino 2013 és un vi fet amb garnatxes blanques d'una finca centenària del Masroig.
La Carola n'ha destacat "la versatilitat i les notes de fonoll i anisades".
El Xavi l'aportació de "fruita blanca, com la pera, i també els tocs anisats i balsàmics". La Blanca hi ha trobat "til·la, menta i mantegues". I el Ramon l'ha trobat agradable en nas destacant els seus balsàmics i almívars. En resum, un vi que pel seu preu (entre 8 i 9 euros) us pot fer gaudir molt, però aneu amb compte, se n'elaboren menys de 800 ampolles!

Ulldemolins 2013, de la Cooperativa d'Ulldemolins:
Un vi jove de garnatxa negra de 600 metres d'altitud. Tots els tastadors han coincidit a destacar que es tracta d'un vi jove sense cap defecte, amb notes de fruites del bosc i força especiat (espècies molt comunes en les garnatxes negres). Té una certa complexitat per ser un vi jove de menys de 5 euros. El Ramon hi destaca la fruita vermella i la frescor..."és un vi fàcil", comenta. La Blanca i el Xavi hi han trobat també "notes de terra humida i de bolet, a part dels pebres". Ha sorprès, després del tast, descobrir el seu preu... uns 4,7 euros.

Miloca 2013, Vendrell-Rived:
"Miloca: Ocell de l'ordre dels estrigiformes, de la família dels estrígids (Aegolius funereus), amb les parts superiors brunes i les inferiors blanquinoses, discs facials grossos i marcats i els dits coberts de plomes blanques". Anem per feina, el que en castellà diríem "lechuza".
Una carinyena provinent de sòl granític (poc freqüent a la zona) d'un celler de Marçà, Vendrell-Rived. Una varietat amb l'acidesa més marcada potser pel tipus de sòl, s'ha comentat, ja que dificulta més la maduració del raïm. Tothom ha coincidit en què li falta encara una mica d'ampolla, però que d'aquí a pocs mesos estarà perfecte per beure'l. Segons el Xavi, "fruita negra tipus móres, una mica confitades". Per la Blanca ha estat un dels millors. "M'agrada molt aquest vi, l'hi trobo cendres, pastilles "juanola", complexitat, i l'acidesa millorarà en pocs dies més d'ampolla".
Altra vegada, sorpresa en veure que el seu preu no arriba als 10 euros.

Joana 2013, Celler Sant Rafel:
Vi negre jove d'un petit celler situat a Pradell de la Teixeta (potser coneixereu el seu Solpost), que se'ns presenta amb una etiqueta cridanera, jove, atrevida, ben feta. En tastar-lo la unanimitat s'evidencia. Un vi molt fresc, amb fruita però també amb flors, i amb lleugeres aromes vegetals. La Carola destaca "és un vi pel dia a dia. Sense complexos, net, fresc, saborós. Un pèl secant però amb fruita vermella abundant". "Hi noto olivada i certes notes herbàcies, m'agrada", comenta el Ramon. Tots coincideixen a destacar-lo, sense tenir les pretensions dels vins 100 punts Parker, com un vi exquisit, per fer festa, per cada dia. Com no, el vi té un preu de venda al públic aproximat de 6 euros. Encara ens agrada més en saber-ho.

La Mare de Pascona 2012:
Canviem de registre i tastem un vi, de garnatxa negra, amb una llarga criança en bótes de roure francès. La mare de Pascona és un vi complex, torrat, amb vainilles i espècies però amb presència de fruita vermella. El Ramon Roset constata que "és un vi dolcenc, amb uns tanins dolcencs, i amb fruites vermelles tipus maduixes i gerds". Per la Carola "té un taní marcat però sense tocs verdosos, i penso que li falta ampolla per acabar d'arrodonir-se. Al mateix temps és fresc i té una bona acidesa".
La Blanca destaca les espècies i les aromes de vainilla de la criança, li agrada tot i notar-se bastant la fusta. "Millorarà segur en ampolla, un bon vi", reconeix. El Xavier en destaca "la fruita negra madura, figues i gerds. Un vi complex".

Cairats Selecció 2012, del Celler Cairats:
Un vi fet amb samsó i garnatxa, d'un celler situat al municipi de Darmós. Amb una criança de 12 mesos en bótes de roure francès. Etiqueta sorprenent, amb un daurat amb relleu com si fos una tinta més o un "stamping" ressaltant el nom del vi. En tastar-lo acordem per unanimitat tots els tastadors que és un vi amb potencial de guarda, i que encara li queden anys. Inicialment fruita negra i aromes torrades de la criança. Un vi que necessita decantar-se. La Carola destaca els confitats, tant en nas com en boca. El Ramon en destaca la complexitat, "té moltes coses, molts matisos". El Xavier destaca "un bon equilibri entre les aromes primàries i les de la criança". La Blanca en destaca la fruita negra i que "van sortint matisos mentre es va obrint, fruita, espècies, confitures...".

Bri 2010, Celler de l'Era:
Un vi fet amb garnatxa negra (53%), samsó (29%) i cabernet sauvignon (18%). Un vi ecològic (amb certificació CCPAE) amb 12 mesos de bóta de roure francès, d'un petit celler situat al Mas de les Moreres, a Cornudella de Montsant. Tornem a estar d'acord en què el Bri 2010 és la millor opció per tancar el tast. Potent però elegant. Amb complexitat. Un altre vi amb una llarga vida, amb bona acidesa i molts matisos. La Blanca en destaca "la complexitat. Un vi de terrer, amb potència, fruitositat i uns torrats agradables." El Ramon les "notes dolcenques, igual que els tanins. Hi noto espècies, torrats, però també fruita i notes de sotabosc". "És un vi molt llaminer, i diria que molt gastronòmic. L'acompanyant perfecte per a qualsevol plat contundent. Arrossos, guisats, carns de caça...", afegeix la Carola.

En resum, un comitè on hem pogut tastar l'altre Montsant, el més desconegut, el que passa més desapercebut, els dels petits cellers, però autèntics, que fan la feina ben feta. Bons vins a boníssims preus, per facilitar-ne l'accés a tothom. Perquè després de tastar-los ens adonem que qui no beu vi és perquè no vol. Llarga vida al Montsant.


Han tastat els vins:
Xavier Bassa, sommelier
Carola Sitjas, sommelier
Blanca Ozcáriz, enòloga 
Ramon Roset, analista sensorial 
Sergi Cortés, Cupatges

font: cupatges