divendres, 29 de març de 2013

Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013

Paolo Basso, ha guanyat avui el campionat de millor sumiller del món, celebrat a Tokio.
La  14ª A.S.I. Concurs del Millor Sommelier del Món va començar el 27 de març i va reunir a 54 candidats per a les proves teòriques i pràctiques durant tot el dia.
S'hi havien inscrit 58 candidats, però el candidat vietnamita no va poder arribar al Japó, a causa de problemes administratius, i els sommeliers de Croàcia, Colòmbia, Perú i Bulgària, tampoc van arribar.
Les proves eren:
·         Degustació de 2 vins, un de blanc, un de negre.
·         Identificació dels 3 licors
·         Qüestionari sobre viticultura, enologia, varietats de raïm, vinyes, vins, licors i altres begudes de tot el món, el treball d'un sommelier ...
Durant la tarda, van haver d'enfrontar a una situació difícil per a la prova pràctica:
Decantació (aireig) un vi blanc en 3 minuts
El vi a vessar en un decantador i ordenada pel client era un vi d'Alsàcia, un 2008 Riesling Grand Cru d'Albert Boxler.
En dues glaçoneres es trobaven 2 vins diferents, ampolles de 2008 Riesling Grand Cru Sommerberg d'Albert Boxler, i en l'altre, ampolles de 2008 Marca Riesling Grand Cru d'Albert Boxler
El propòsit d'aquesta prova era demostrar la destresa i la professionalitat dels candidats. Una situació complicada encara més difícil a causa de la tensió en aquest tipus de competicions.
Escollits els 12 semifinalistes, el dijous van haver d’asseure’s de nou per a realitzar un qüestionari i una degustació oral.
Els finalistes eren:
Aristide Spies, Bèlgica, Eric Zwiebel, Regne Unit, Véronique Rivest, Canadà, Julia Scavo, Romania, Paolo Basso, Suissa, Francesco Azzarone, Noruega, Franck Moreau, Austràlia, Maria Pau Levinson Huarte, Argentina, David Biraud, França, Fabio Masi, Itàlia,
El Tast, servei, joc de plats i vins es van dur a terme davant d’uns 500 espectadors a la sala de banquets de l'Hotel Grand Prince Akasaka, a Tòquio.
Avui divendres,  s’han donat a conèixer els tres finalistes.
Aristide Spies, Bèlgica.
Véronique Rivest, Canadà. 
Paolo Basso, 2010, Suissa.
I d’entre ells, el que a realitzar les millors proves, ha estat Paolo Basso, i ha resultat guanyador del millor sommelier du monde 2013.
Paolo Basso va ser subcampió del món en les edicions dels anys 2000, 2007 i  2010, aconseguint finalment aquest any, el seu propòsit.

Versión Castellana
Paolo Basso, ha ganado hoy el campeonato de mejor sumiller del mundo, celebrado en Tokio.
La 14ª A.S.I. Concurso del Mejor Sommelier del Mundo comenzó el 27 de marzo y reunió a 54 candidatos para las pruebas teóricas y prácticas durante todo el día.
Se habían inscrito 58 candidatos, pero el candidato vietnamita no pudo llegar a Japón, debido a problemas administrativos, y los sumilleres de Croacia, Colombia, Perú y Bulgaria, tampoco llegaron.
Las pruebas eran:
·         Degustación de 2 vinos, un blanco, y un tinto.
·         Identificación de 3 licores
·         Cuestionario sobre viticultura, enología, variedades de uva, vides, vinos, licores y otras bebidas de todo el mundo, el trabajo de un sumiller ...
Durante la tarde, tuvieron que enfrentarse a una situación difícil para la prueba práctica:
Decantación (aireación) un vino blanco en 3 minutos
El vino a servir  en un decantador y ordenada por el cliente era un vino de Alsacia, un 2008 Riesling Grand Cru de Albert Boxler.
En dos cubiteras se encontraban 2 vinos diferentes, botellas de 2008 Riesling Grand Cru Sommerberg de Albert Boxler, y en el otro, botellas de 2008 Marca Riesling Grand Cru de Albert Boxler.
El propósito de esta prueba era demostrar la destreza y la profesionalidad de los candidatos. Una situación complicada aún más difícil debido a la tensión en este tipo de competiciones.
Elegidos los 12 semifinalistas, el jueves tuvieron que sentarse de nuevo para realizar un cuestionario y una degustación oral.
Los finalistas eran:
Aristide Spies, Bélgica, Eric Zwiebel, Reino Unido, Véronique Rivest, Canadá, Julia Scavo, Rumania, Paolo Basso, Suiza, Francesco Azzarone, Noruega, Franck Moreau, Australia, María Paz Levinson Huarte, Argentina, David Biraud, Francia, Fabio Masi , Italia,
El Cata, servicio, juego de platos y vinos se llevaron a cabo ante unos 500 espectadores en la sala de banquetes del Hotel Grand Prince Akasaka, en Tokio.
Hoy viernes, se han dado a conocer los tres finalistas.
Aristide Spies, Bélgica
Véronique Rivest, Canadá, 2012 Mejor Sumiller de las Américas
Paolo Basso, 2010 Mejor Sommelier de Europa
Y de entre ellos, el que ha realizado las mejores pruebas, ha sido Paolo Basso, y ha resultado ser ganador del título de mejor sumiller du monde 2013.
Paolo Basso fue subcampeón del mundo en las ediciones de los años 2000, 2007 y 2010, consiguiendo finalmente este año, su propósito.

divendres, 15 de març de 2013

La Mineralitat dels vins

Fa ja forces anys, quan vaig estudiar sumilleria i enologia, em van explicar el concepte de terrer, que en diem aquí, o terroir, que diuen els Francesos, terruño, en diuen els castellans, i, com aquest es transmet als vins. I de com desprès podíem trobar als vins aromes que podíem identificar com a minerals, i com a partir d’això els podíem ubicar a una regió determinada.  
Des de fa dos o tres anys el concepte mineralitat, s’utilitza molt sovint com a descriptor d’un vi, i és una paraula molt utilitzada pels prescriptors, una paraula de moda, podríem dir. Ja que en el vi també hi ha modes.
Llegeixo en un article de la Master of Wine Sally Easton, on posa de manifest que un recent estudi, demostra que és impossible aconseguir mineralitat en un vi, a partir dels nutrients del sòl. En l'estudi, el professor Alex Maltman, de l’Institute of Geography and Earth Sciences at the University of Wales, explica que els elements minerals presents en el vi, a més de ser mínims, no tenen ni gust.
Assenyala que el potassi (K) poques vegades supera els centenars de parts per milió (ppm), amb com a molt unes poques desenes de ppm de calci (Ca)  i magnesi (Mg), però que de tota manera, aquests són insípids i la seva concentració en el vi està per sota dels llindars de percepció sensorials mesurats en aigua.
El professor Maltman s’aventura a suggerir que la mineralitat pot derivar d'èsters, que són creats a partir de la reacció d’un alcohol amb un àcid orgànic, i que com que aquests es poden vaporitzar fàcilment, alguns d'aquests compostos aromàtics es poden olorar en parts per bilió (ppb), o sigui, que són fàcilment perceptibles.
La  Doctora Wendy Parr, científica sensorial de la Universitat de Lincoln a Nova Zelanda, per la seva banda, suggereix que els tastadors poden usar el terme "mineral" per descriure els caràcters produïts per tiols volàtils (mercaptans), com per exemple el bencenometanotiol (BMT) en el Sauvignon blanc, que produeix aromes que recorden al de la pedra foguera. En el seu estudi dels descriptors de la mineralitat, tenint en compte que la seva investigació encara no s'ha publicat, afirma que hi ha una correlació entre l'ús del terme "mineral" i l’ús el tap de rosca (stelvin).
A mesura que s'ha anat utilitzant el tap de rosca en els vins de Nova Zelanda, hi ha hagut un increment paral·lel en l'ús del terme mineral com a descriptor d’aquests vins, i que alguns argumenten que aquest sistema de tapat és el responsable de produir vins que presenten uns nivells més baixos de notes reductives, i els vins que generalment eren definits com a vins afruitats i amb notes vegetals, són més propensos ara a ser definits com a minerals.
També el doctor Jordi Ballester, professor d'enologia i investigador de la Université  de Bourgogne, diu que encara que el descriptor és comú avui en dia, en els llibres d’Emile Peynaud el Gusto del vino (1983) i la Roda de les aromes nobles del vi (1984), la mineralitat és una paraula que està absent en tots dos llibres, i conclou Ballester: "El vi no ha canviat gaire, la gent ha canviat".
Potser hauríem de reflexionar-hi tots plegats, i  adonar-nos de si estem equivocats o no.

Versión castellana
Hace ya bastantes años, cuando estudié sumillería y enología, me explicaron el concepto de terruño, o terroir, que dicen los Franceses, y de como éste se transmite a los vinos. Y de cómo después podíamos encontrar en los vinos aromas que podíamos identificar como minerales, y como a partir de ellos, podíamos determinar el origen de ese vino.
Desde hace dos o tres años el concepto mineralidad, se utiliza muy a menudo como descriptor de un vino, y es una palabra muy utilizada por los prescriptores, una palabra de moda, podríamos decir. Ya que en el vino también hay modas.
Leo en un artículo de la Master of Wine Sally Easton, donde pone de manifiesto que un reciente estudio demuestra que es imposible conseguir mineralidad en un vino, a partir de los nutrientes del suelo. En el estudio, el profesor Alex Maltman, del Institute of Geography and Earth Sciences at the University of Wales, explica que los niveles de elementos minerales presentes en el vino además de ser mínimos, no tienen ni gusto.
Señala que el potasio (K) pocas veces supera los cientos de partes por millón (ppm), y con como mucho unas pocas decenas de ppm de calcio (Ca) y magnesio (Mg), pero que de todos modos, estos son insípidos y su concentración en el vino está por debajo de los umbrales de percepción sensoriales medidos en agua.
El profesor Maltman apunta que la mineralidad puede proceder de esteres, que son creados a partir de la reacción de un alcohol con un ácido orgánico, y que como estos se pueden vaporizar fácilmente, algunos de estos compuestos aromáticos se pueden oler en partes por billón (ppb), es decir, que son fácilmente perceptibles.
La Doctora Wendy Parr, científica sensorial de la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda, por su parte, sugiere que los catadores pueden usar el término "mineral" para describir los caracteres producidos por tioles volátiles (mercaptanos), como por ejemplo el bencenometanotiol ( BMT) en el Sauvignon Blanc, que produce aromas que recuerdan al del pedernal.
En su estudio de los descriptores de la mineralidad, teniendo en cuenta que su investigación aún no se ha publicado, afirma que existe una correlación entre el uso del término "mineral" y el uso el tapón de rosca (stelvin) .
A medida que se ha ido utilizando el tapón de rosca en los vinos de Nueva Zelanda, ha habido un incremento paralelo en el uso del término mineral como descriptor de estos vinos, y que algunos argumentan que este sistema de tapado es el responsable de producir vinos que presentan unos niveles más bajos de notas reductivas, y los vinos que generalmente eran definidos como vinos afrutados y con notas vegetales, son más propensos ahora a ser definidos como minerales.
También el doctor Jordi Ballester, profesor de enología e investigador de la Université de Bourgogne, dice que aunque el descriptor es común hoy en día, en los libros de Emile Peynaud, el Gusto del vino (1983) y  Rueda de los aromas nobles del vino (1984), la mineralidad es una palabra que está ausente en ambos libros, y concluye Ballester: "El vino no ha cambiado mucho, la gente ha cambiado".
Quizás deberíamos reflexionar todos juntos, y darnos cuenta de si estamos equivocados.

dimarts, 12 de març de 2013

La Nariz de oro 2013 Barcelona

Un any més, s’ha celebrat a Barcelona el certamen la nariz de oro, consistent en captar els millors nassos entre els sumillers catalans, per anar a la Final de Madrid.
Aquest any, els vins objecte del concurs eren quatre vins negres, de Rioja.
Mostra 1. Un vi de la varietat Tempranillo, de la població d’Alfaro, de l’anyada 2011, criat durant 8 mesos en bota de roure americà.
Mostra 2. Un vi de la varietat Tempranillo, de la població de Mendavia, de l’anyada 2011, criat durant 8 mesos en bota de roure americà.
Mostra 3. Un vi de la varietat Tempranillo, de la població de Fuenmayor, de l’anyada 2011, criat durant 6 mesos en bota de roure Francès.
Mostra 4. Un vi de la varietat Graciano, de la població d’Aldeanueva, de l’anyada 2011, criat durant 6 mesos en bota de roure Francès.
Tots quatre vins, d’un perfil molt similar, amb molt poques diferències aromàtiques, que almenys per mi, ha estat l’any on he trobat més dificultat per caracteritzar-los i memoritzar-los, per intentar identificar-lo desprès a la copa negra.
La prova, consisteix en identificar en una copa negra, un dels quatre vins tastats anteriorment, fer-ne una bona descripció, i fer el millor exàmen teòric.
Aquest any, he sortit de la prova posant que el vi de la copa negra era la mostra n2, o sigui , un Un vi de la varietat Tempranillo, de la població de Mendavia, de l’anyada 2011, criat durant 8 mesos en bota de roure americà, identificat segons jo, per una nota de violeta.
Finalment, el vi de la copa, era la mostra n2, per tant, cap a Madrid a participar a la Semifinal!!!
Espero que aquest any pugui fer un bon paper a la capital.

  
Versión Castellana
Un año más, se ha celebrado en Barcelona el certamen la nariz de oro, consistente en captar las mejores narices entre los sumilleres catalanes, para ir a la Final de Madrid.
Este año, los vinos objeto del concurso eran cuatro vinos tintos, de Rioja.
Muestra 1. Un vino de la variedad Tempranillo, de la población de Alfaro, de la añada 2011, criado durante 8 meses en barrica de roble americano.
Muestra 2. Un vino de la variedad Tempranillo, de la población de Mendavia, de la añada 2011, criado durante 8 meses en barrica de roble americano.
Muestra 3. Un vino de la variedad Tempranillo, de la población de Fuenmayor, de la añada 2011, criado durante 6 meses en barrica de roble Francés.
Muestra 4. Un vino de la variedad Graciano, de la población de Aldeanueva, de la añada 2011, criado durante 6 meses en barrica de roble Francés.
Los cuatro vinos, de un perfil muy similar, con muy pocas diferencias aromáticas, que al menos para mí, ha sido el año donde he encontrado más dificultad para caracterizarlos y memorizarlos, para intentar identificarlo después en la copa negra.
La prueba consiste en identificar en una copa negra, solo utilizando la nariz, uno de los cuatro vinos catados anteriormente, hacer una buena descripción, y hacer el mejor examen teórico.
Este año, he salido de la prueba poniendo que el vino de la copa negra era la muestra n2, o sea, un un vino de la variedad Tempranillo, de la población de Mendavia, de la añada 2011, criado durante 8 meses en barrica de roble americano, identificado según yo, por una nota de violeta.
Finalmente, el vino de la copa, era la muestra n2, por tanto, hacia Madrid a participar en la Semifinal!
Espero que este año pueda hacer un buen papel en la capital.

dimecres, 6 de març de 2013

Quaderns del vi Català

VADEVI.cat i Vintaix llancen conjuntament els Quaderns del Vi Català, una iniciativa que pretén facilitar l'accés al tast i al coneixement del millors vins catalans d'una forma fàcil i econòmica.
L'acció es basa en una nova tecnologia que permet envasar els vins en “tubs” de 60cl. conservant les característiques originals dels vins embotellats.
Els Quaderns del Vi Català tindran una periodicitat mensual i cada capítol constarà de tres "tubs" de vins diferents i representatius de diversos aspectes divulgatius sobre els vins catalans.
Paralelament a l'estoig amb els tres tastos de vi, que es podran comprar online per només 14,90 euros (IVA i despeses d'enviament a domicili inclosos), VADEVI.cat publicarà els textos que es podran descarregar gratuïtament i estaran a l'abast de tothom.
Els textos estan escrits per Joan Nebot, director de VADEVI.cat i cada capítol es tractaran diversos aspectes sobre la història, les tendències, i les característiques dels vins catalans, així com un recorregut per les 11 denominacions d'origen catalanes, a més a més de textos divulgatius genèrics sobre la cultura del vi.
En el primer capítol dels Quaderns del Vi Català es fa un viatge en el temps pels 2.700 anys d'història dels nostres vins, la introducció pels fenicis de la vinya als territoris de l'actual Catalunya; la crisi de la fil·loxera seguida de la "cavització" de gran part de la Catalunya vitivinícola; la posterior introducció i expansió del conreu de varietats de raïm franceses, i el salt qualitatiu dels vins del nostre país, que ja han assolit el nivell dels millors del món.
Els vins que serviran per il·lustrar aquest recorregut al llarg del temps, i les possibilitats d'algunes de les varietats de raïm autòctones, seran el Xarel·lo Pardas 2009 (DO Penedès), el Trepat 2011 de Josep Foraster (DO Conca de Barberà) i el Furvus 2009 de Vinyes Domenech (DO Montsant), elaborat bàsicament amb garnatxa negra.

Versión Castellana
VADEVI.cat y Vintaix lanzan conjuntamente los quaderns del Vi Català, una iniciativa que pretende facilitar el acceso a la cata y al conocimiento de los mejores vinos catalanes de una forma fácil y económica.
La acción se basa en una tecnología que permite envasar los vinos en "tubos" de 60cl. conservando las características originales de los vinos embotellados.
Los quaderns del Vi Català tendrán una periodicidad mensual y cada capítulo constará de tres "tubos" de vinos diferentes y representativos de diversos aspectos divulgativos sobre los vinos catalanes.
Paralelamente al estuche con las tres catas de vino, que se podrán comprar online por 14,90 euros (IVA y gastos de envío a domicilio incluidos), VADEVI.cat publicará los textos que se podrán descargar gratuitamente y estarán a la alcance de todos.
Los textos están escritos por Joan Nebot, director de VADEVI.cat y cada capítulo se tratarán diversos aspectos sobre la historia, las tendencias y las características de los vinos catalanes, así como un recorrido por las 11 denominaciones de origen catalanas, además además de textos divulgativos genéricos sobre la cultura del vino.
En el primer capítulo de los quaderns del vi català se hace un viaje en el tiempo por los 2.700 años de historia de nuestros vinos, la introducción por los fenicios de la vid en los territorios de la actual Cataluña, la crisis de la filoxera seguida de la "cavització" de gran parte de la Cataluña vitivinícola; la posterior introducción y expansión del cultivo de variedades de uva francesas, y el salto cualitativo de los vinos de nuestro país, que ya han alcanzado el nivel de los mejores del mundo.
Los vinos que servirán para ilustrar este recorrido a lo largo del tiempo, y las posibilidades de algunas de las variedades de uva autóctonas, serán el Xarel.lo Pardas 2009 (DO Penedès), el Trepat 2011 de Josep Foraster (DO Conca de Barberà) y el Furvus 2009 de Vinyes Domenech (DO Montsant), elaborado básicamente con garnacha tinta.