divendres, 31 d’agost de 2012

El Projecte Europeu WILDWINE

El Projecte Europeu WILDWINE(EU-FP7-SME-2012) té com objecte d’estudi els microorganismes presents al raïm i que poden ser utilitzats com a iniciadors de les fermentacions víniques.
Fins ara els microorganismes s’han vingut inoculant als mostos en forma de soques pures, per tal de donar unes característiques especifiques als vins finals. El projecte WILDWINE proposa la utilització d’un conjunt de microorganismes (llevats Saccharomyces, No-Saccharomyces, i bacteris làctics), que són el producte d’analitzar aquells que estan presents i adaptats a les condicions locals.
Cal destacar que aquesta aproximació està dirigida a la producció de vins que tinguin unes característiques que responguin a la tipicitat de la zona. Per això es farà una anàlisi en profunditat de les poblacions microbianes obtingudes en diferents zones del Priorat de les varietats més característiques (Garnatxa i Carinyena) obtingudes de conreus amb un màxim respecte al medi ambient. Això permetrà que els còctels de microorganismes produïts puguin ser utilitzats per la producció de vins orgànics i ecològics.
El projecte està coordinat per la Fundació Nacional de la Recerca de Grècia i incorpora, a més de les zones gregues, les zones del Piemont (Itàlia), de Bordeus (França) i el Priorat. En totes aquestes zones hi són presents les associacions d’empreses, empreses individuals i les Universitats o centres de recerca. Al Priorat hi participen el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat, l’empresa Ferrer-Bobet i la Universitat Rovira i Virgili.
Aquesta participació distingeix el Priorat juntament amb les altres grans zones productores de vins europees i permetrà interaccionar amb aquestes altres zones en innovació i intercanviar opinions i maneres de fer presents a altres països. (Font: Cupatges)
Versión Castellana
Proyecto Wildwine
El Proyecto Europeo WILDWINE incluye el Priorat como una de las zonas de estudio para el Proyecto Europeo WILDWINE (EU-FP7-SME-2012), que  tiene como objeto de estudio los microorganismos presentes en la uva y que pueden ser utilizados como iniciadores de las fermentaciones vínicas .
Hasta ahora los microorganismos se han venido inoculando a los mostos en forma de cepas puras, para dar unas características específicas a los vinos finales. El proyecto WILDWINE propone la utilización de un conjunto de microorganismos (levaduras Saccharomyces, No-Saccharomyces, y bacterias lácticas), que son el producto de analizar aquellos que están presentes y adaptados a las condiciones locales.
Cabe destacar que esta aproximación está dirigida a la producción de vinos que tengan unas características que respondan a la tipicidad de la zona. Por ello se hará un análisis en profundidad de las poblaciones microbianas obtenidas en diferentes zonas del Priorat de las variedades más características (Garnacha y Cariñena) obtenidas de cultivos con un máximo respeto al medio ambiente. Esto permitirá que los cócteles de microorganismos producidos puedan ser utilizados para la producción de vinos orgánicos y ecológicos.
El proyecto está coordinado por la Fundación Nacional de la Investigación de Grecia e incorpora, además de las zonas griegas, las zonas del Piamonte (Italia), de Burdeos (Francia) y el Priorat. En todas estas zonas están presentes las asociaciones de empresas, empresas individuales y las Universidades o centros de investigación. El Priorat participan el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Priorat, la empresa Ferrer-Bobet y la Universidad Rovira i Virgili.
Esta participación distingue el Priorat junto con las otras grandes zonas productoras de vinos europeas y permitirá interaccionar con estas otras zonas en innovación e intercambiar opiniones y maneras de hacer presentes en otros países.

dijous, 23 d’agost de 2012

el vi millora l'equilibri a les persones grans

Investigadors de la Universitat de Duquesne a Pittsburgh, Estats Units, han descobert que l'anomenada resveratrol, en el vi negre, podria ser clau per a la gent gran a l'hora de millorar el seu equilibri i evitar les relliscades i caigudes que comencen a proliferar a partir de determinada edat.
Així es desprèn dels resultats publicats en el congrés de la Societat Química Americana que s'està celebrant a Philadelphia, després dels quals s'està més a prop de desenvolupar nous productes naturals que permetin a les persones de la tercera edat viure més anys de forma segura i productiva.
"Augmenta la qualitat de vida d'una persona gran i disminueix el seu risc d'hospitalització per relliscades i caigudes", ha explicat Jane Cavanaugh, autora de l'estudi, que recorda que un de cada tres nord-americans d'aquestes edats tenen algun tipus de dificultat per caminar o per guardar l'equilibri amb facilitat.
Aquests problemes de mobilitat són especialment comuns entre la gent gran que tenen malaltia de Parkinson i altres trastorns relacionats amb l'edat.
No obstant això, mentre que alguns medicaments poden ajudar a alleujar alguns d'aquests problemes en aquests pacients, encara no hi ha una teràpia similar per problemes d'equilibri en adults majors sans.
En aquest sentit, es van centrar en l'antioxidant resveratrol després que estudis previs demostressin que aquest pot ajudar a reduir la inflamació, el colesterol, el risc de malalties del cor i certs tipus de càncer i, potser, tenir alguns efectes anti-envelliment en el cos.
Per determinar els seus efectes sobre l'equilibri i la mobilitat, Cavanaugh i el seu equip van alimentar a ratolins de laboratori joves i grans amb una dieta basada en resveratrol durant vuit setmanes.
Periòdicament van sotmetre als rosegadors a una prova per mesurar la seva capacitat per mantenir l'equilibri caminant per una malla d'acer, comptant el nombre de vegades que cada ratolí va donar un pas en fals.
Al principi, els ratolins més vells tenien més dificultat de maniobra en l'obstacle però, a la quarta setmana, els ratolins més vells van començar a cometre molts menys errors, al mateix temps que els ratolins joves.
Encara que no està clar com el resveratrol actua en el cos, l'equip de Cavanagh trobar algunes pistes. En experiments de laboratori, van exposar les cèl·lules neuronals a un neurotransmissor anomenat dopamina, que en grans quantitats pot induir la mort cel·lular.
No obstant això, les neurones tractades amb resveratrol abans de ser exposat a la dopamina van sobreviure. En un examen més detallat, els investigadors van trobar que el resveratrol mitiga el dany causat pels radicals lliures d'oxigen, generat per la descomposició de la dopamina, i les vies de senyalització activades per proteïnes van aparèixer per promoure la supervivència cel·lular.
Malgrat els resultats obtinguts, Cavanaugh ha admès que el resveratrol té alguns inconvenients. Per exemple, és pobrament absorbit pel cos. De fet, es calcula que una persona d’uns 68 quilos hauria de beure gairebé 4 gots de vi negre al dia per absorbir suficient resveratrol per aconseguir els efectes beneficiosos.
És per això que la investigadora i el seu equip treballen en compostos artificials que imitin els efectes del resveratrol i siguin més biodisponibles per a l'organisme.
A més, també volen mesurar els nivells de l'antioxidant que penetren al cervell ja que, encara que els investigadors sospiten que els efectes són diminuts, aquest petit marge podria ser suficient per ajudar a la gent gran a romandre ferms sobre els seus peus i evitar caigudes greus.
font: europapres

Version castellana
Investigadores de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos, han descubierto que la llamada "molécula milagro" del vino tinto, el resveratrol, podría ser clave para las personas mayores a la hora de mejorar su equilibrio y evitar los resbalones y caídas que comienzan a proliferarse a partir de determinada edad.
Así se desprende de los resultados publicados en el congreso de la Sociedad Química Americana que se está celebrando en Philadelphia, tras los cuales se está más cerca de desarrollar nuevos productos naturales que permitan a las personas de la tercera edad vivir más años de forma segura y productiva.
"Aumenta la calidad de vida de una persona mayor y disminuye su riesgo de hospitalización por resbalones y caídas", ha explicado Jane Cavanaugh, autora del estudio, que recuerda que uno de cada tres estadounidenses de estas edades tienen algún tipo de dificultad para caminar o para guardar el equilibrio con soltura.
Estos problemas de movilidad son especialmente comunes entre las personas mayores que tienen enfermedad de Parkinson y otros trastornos relacionados con la edad.
Sin embargo, mientras que algunos medicamentos pueden ayudar a aliviar algunos de estos problemas en estos pacientes, todavía no existe una terapia similar para problemas de equilibrio en adultos mayores sanos.
En este sentido, se centraron en el antioxidante resveratrol después de que estudios previos demostraran que este puede ayudar a reducir la inflamación, el colesterol, el riesgo de enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer y, tal vez, tener algunos efectos anti-envejecimiento en el cuerpo.
Para determinar sus efectos sobre el equilibrio y la movilidad, Cavanaugh y su equipo alimentaron a ratones de laboratorio jóvenes y mayores con una dieta basada en resveratrol durante ocho semanas.
Periódicamente sometieron a los roedores a una prueba para medir su capacidad para mantener el equilibrio caminando por una malla de acero, contando el número de veces que cada ratón dio un paso en falso.
En un principio, los ratones más viejos tenían más dificultad de maniobra en el obstáculo pero, a la cuarta semana, los ratones más viejos comenzaron a cometer muchos menos errores, a la par que los ratones jóvenes.
Aunque no está claro cómo el resveratrol actúa en el cuerpo, el equipo de Cavanagh encontró algunas pistas. En experimentos de laboratorio, expusieron las células neuronales a un neurotransmisor llamado dopamina, que en grandes cantidades puede inducir la muerte celular.
Sin embargo, las neuronas tratadas con resveratrol antes de ser expuesto a la dopamina sobrevivieron. En un examen más detallado, los investigadores encontraron que el resveratrol mitiga el daño causado por los radicales libres de oxígeno, generado por la descomposición de la dopamina, y las vías de señalización activadas por proteínas aparecieron para promover la supervivencia celular.
A pesar de los resultados obtenidos, Cavanaugh ha admitido que el resveratrol tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, es pobremente absorbido por el cuerpo. De hecho, se calcula que una persona de 150 libras (unos 68 kilos) tendría que beber casi 4 vasos de vino tinto al día para absorber suficiente resveratrol para conseguir los efectos beneficiosos.
Es por eso que la investigadora y su equipo trabajen en compuestos artificiales que imiten los efectos del resveratrol y sean más biodisponibles para el organismo.
Además, también quieren medir los niveles del antioxidante que penetran en el cerebro ya que, aunque los investigadores sospechan que los efectos son diminutos, este pequeño margen podría ser suficiente para ayudar a las personas mayores a permanecer firmes sobre sus pies y evitar caídas graves.

dimecres, 15 d’agost de 2012

Vi de tomàquet

És un secret de família. La recepta del vi de tomàquet va ser creada gairebé per casualitat pel besavi de Pascal Miche, que avui ven 34.000 ampolles anuals d'aquest líquid daurat a les seves terres a les muntanyes de Charlevoix de la província de Quebec (sud-est de Canadà). En comptes de vinyes, aquí hi ha un petit sembradís de tomàquets acuradament seleccionats.
Aquesta serà la tercera collita destinada a la producció d'un beuratge al qual a Amèrica del Nord es pot anomenar 'vi', però que haurà de triar un altre nom si aspira a ser comercialitzat a Europa, on només el raïm pot transformar-se en alguna cosa legalment anomenat vi.
No obstant això, Miche cuida els seus tomàquets com els vitivinicultors als seus raïms i fins i tot el procés a què els sotmet és similar al que segueixen els fruits de la vinya: picat que substitueix el desrapat / trepig, vinificació, maceració, premsat.
Miche sembla un viticultor del Beaujolais o de Califòrnia quan parla dels seus dos productes: un vi sec i un altre suau que s'assemblen més a un Pineau des Charentes que a un chardonnay blanc.
Per poder denominar "vi" al seu producte, Pascal Miche va haver de demostrar a les autoritats locals que el tomàquet és una fruita. "Vaig haver de remuntar fins al segle XV per rastrejar les diferents varietats de tomàquets", explica.
Després va provar 16 varietats per seleccionar les sis que s'adapten millor al clima extrem de Quebec ia l'altitud. Entre elles hi ha els tomàquets vermells de la varietat Subarctique, els grocs, i els negres Black Cherry, excel·lents pel seu rendiment i qualitats gustatives, que Miche va barrejar per crear el seu vi batejat Omerto: una mena d'homenatge al seu besavi Omer, compte.
De la terra a l'ampolla, la transformació del tomàquet en vi presa prop de nou mesos abans d'esdevenir un líquid clar de to daurat, amb 18 per cent d'alcohol. No queda ni rastre del tomaquet en el producte final, ni tan sols en el sabor.
La sommelier Elen Garon, del nou hotel-restaurant de moda, La Ferme, a Baie-Saint-Paul, està lluitant per definir el producte, com la majoria dels seus col.legues. Per a ella, la beguda de Moche té notes afruitades, una banda picant molt present i sabor especiat. "El toc de mel podria ser molt interessant per a postres i espècies", diu.
Miche, dedica la major part de la seva energia a promoure la recepta de la seva família en tota la província, presentant-la en les sessions de tast i oferint-la a uns 25 dòlars l'ampolla de 0,375 l, en uns pocs punts de venda a Quebec.
Per ara el seu vi de tomàquet es comercialitza només a Canadà, però Miche està treballant en projectes de distribució als Estats Units i Europa, especialment a França, Alemanya i el Benelux.
 Font:

Versión Castellana
Es un secreto de familia. La receta del vino de tomate fue creada casi por casualidad por el bisabuelo de Pascal Miche, quien hoy vende 34.000 botellas anuales de este elixir dorado en sus tierras en las montañas de Charlevoix de la provincia de Quebec (sureste de Canadá). En vez de viñedos, aquí hay un pequeño sembradío de tomates cuidadosamente seleccionados por este quebequense de origen belga de unos 40 años, que se instaló en la región hace siete años.
Miche, quien renunció a su antiguo oficio de charcutero para dedicarse a este proyecto, cuenta que siempre tuvo entre ceja y ceja producir la bebida inventada por su antepasado, con quien se crió en Bélgica, y a la que considera una bebida para todo público.
"Quería terminar lo que mi bisabuelo había comenzado" en los años 30, dice Miche mientras escudriña una de sus 6.200 plantas de tomate, que deben estar maduros a mediados de agosto.
Esa será la tercera cosecha destinada a la producción de un brebaje al que en América del Norte se puede llamar 'vino', pero que deberá elegir otro nombre si aspira a ser comercializado en Francia, donde sólo la uva puede transformarse en algo legalmente llamado vino.
Sin embargo, Miche cuida sus tomates como los vitivinicultores a sus uvas e incluso el proceso al que los somete es similar al que siguen los frutos de la vid: machacado que sustituye al despalillado/estrujado, vinificación, maceración, prensado.
Miche parece un viticultor del Beaujolais o de California cuando habla de sus dos productos: un vino seco y otro suave que se parecen más a un pineau des Charentes que a un chardonnay blanco.
Para poder denominar "vino" a su elixir, Pascal Miche debió primero demostrar a las autoridades locales que el tomate es una fruta. "Tuve que remontarme hasta el siglo XV para rastrear las diferentes variedades de tomates", explica.
Luego probó 16 variedades para seleccionar las seis que se adaptan mejor al clima extremo de Quebec y a la altitud. Entre ellas están los tomates rojos de la variedad Subarctique, los amarillos, y los negros Black Cherry, excelentes por su rendimiento y cualidades gustativas, que Miche mezcló para crear su vino bautizado Omerto: una suerte de homenaje a su bisabuelo Omer, cuenta.
De la tierra a la botella, la transformación del tomate en vino toma cerca de nueve meses antes de convertirse en un líquido claro de tono dorado, con 18 por ciento de alcohol. No queda ni rastro del tomate en el producto final, ni siquiera en el sabor.
La sumiller Elen Garon, del nuevo hotel-restaurante de moda, La Ferme, en Baie-Saint-Paul, está luchando para definir el producto, como la mayoría de sus colegas. Para ella, la bebida de Moche tiene notas frutales, un lado picante muy presente y sabor especiado. "El toque de miel podría ser muy interesante para postres y especias", dice.
Los clientes que se acercan a degustar el Omerto en las tierras de Miche suelen ser atraídos por la originalidad de este vino.
"Me gusta porque es un producto que no conocía", bromea Ghislaine Boyer, entusiasta cliente que llegó al lugar y dijo confiar en el boca a boca para hacer conocer el vino de tomate en Montreal, donde ella vive.
Lo mismo piensa Miche, que dedica la mayor parte de su energía a promover la receta de su familia en toda la provincia, presentándola en las sesiones de cata y ofreciéndola a unos 25 dólares la botella de 0,375 l, en unos pocos puntos de venta en Quebec.
Por ahora su vino de tomate se comercializa sólo en Canadá, pero Miche está trabajando en proyectos de distribución en Estados Unidos y Europa, en especial en Francia, Alemania y el Benelux.

dimecres, 8 d’agost de 2012

Es busquen noms per a noves varietats de raïm

Els científics de la Universitat nord-americana de Cornell (Ithaca, NY) estan demanant als amants del vi de tot el món que aportin propostes de noms creatius per dues noves varietats de raïm que veuran la llum pròximament, com a part del seu programa de cultiu previst per al 2013.
Les dues últimes varietats de raïm desenvolupades pel professor Bruce Reisch, del Departament d'Horticultura d'aquest centre docent, inclouen un raïm blanc resistent al fred i una innovadora varietat de raïm orgànic de color vermell fosc.
La primera té unes qualitats aromàtiques cítriques i la segona conté uns atractius tocs de nabiu. No obstant això, els seus actuals noms científics NY76.0844.24 i NY95.0301.01 resulten molt poc suggerents de cara al públic.
De manera que el professor Reisch ha pensat que la realització d'un concurs entre tots els amants del vi que es considerin prou creatius com per batejar un raïm, podria ser una bona solució al seu problema.
El Briefing
Però abans d'enviar un possible nom a aquesta Universitat, s’han de tenir en compte algunes precisions: així com hi ha una ciència per desenvolupar un gran raïm, puntualitza Reisch, hi ha molt a considerar a l'hora de donar-li un nom. No només ha de ser únic (hi ha altres 7.000 varietats de raïm) sinó que també ha de ser comercialitzable, raonablement fàcil de pronunciar i contenir connotacions positives.
El seu creador considera que l'ideal seria un nom amb 'so' estranger (des del punt de vista nord-americà) o similar als de varietats ja àmpliament establertes, una combinació que va funcionar molt bé en el cas del raïm 'Noiret', una varietat que es va desenvolupar en el programa de cultiu de 2006.
Fins ara, la sol·licitud de la Universitat de Cornell sembla haver tingut els seus fruits. El professor Reisch ha rebut ja més de 100 propostes procedents de tot el món, incloent llocs com Austràlia o Escandinàvia.
Si creieu tenir cap bona proposta, serà ben acceptada en aquesta direcció: bruce.reisch@cornell.edu.
Font. diario de gastronomia

Versión castellana
Los científicos de la Universidad estadounidense de Cornell (Ithaca, NY) están pidiendo a los amantes del vino de todo el mundo que aporten propuestas de nombres creativos para dos nuevas variedades de uvas que verán la luz próximamente, como parte de su programa de cultivo previsto para 2013.
Las dos últimas variedades de uva desarrolladas por el profesor Bruce Reisch, del Departamento de Horticultura de este centro docente, incluyen una uva blanca resistente al frío y una innovadora uva orgánica de color rojo oscuro.
La primera posee unas cualidades aromáticas cítricas y la segunda contiene unos atractivos toques de arándano. Sin embargo, sus actuales nombres científicos –NY76.0844.24 y NY95.0301.01– resultan muy poco sugerentes de cara al público.
De modo que el profesor Reisch ha pensado que la realización de un concurso entre todos los amantes del vino que se consideren suficientemente creativos como para bautizar una uva podría ser  una buena solución a su problema.
El BriefingPero antes de enviar un posible nombre a esta Universidad, debe tener en cuenta algunas precisiones: así como existe una ciencia para desarrollar una gran uva, puntualiza Reisch, hay mucho que considerar a la hora de darle un nombre. No sólo debe ser único –existen otras 7.000 variedades de uva– sino que también debe ser comercializable, razonablemente fácil de pronunciar y contener connotaciones positivas.
Su creador considera que el ideal sería un nombre con ‘sonido’ extranjero (desde el punto de vista norteamericano) o similar a los de variedades ya ampliamente establecidas, una combinación que funcionó muy bien en el caso de la uva ‘Noiret’, una variedad que se desarrolló en el programa de cultivo de 2006.
Hasta el momento, la solicitud de la Universidad de Cornell parece haber tenido sus frutos. El profesor Reisch ha recibido ya más de 100 propuestas procedentes de todo el mundo, incluyendo lugares como Australia o Escandinavia.
Si usted cree tener alguna buena sugerencia, será bien aceptada en esta dirección:
bruce.reisch@cornell.edu