dijous, 18 d’agost de 2011

La desconfiança del consumidor.

A vegades el client desconfia, i no és per menys, ja que vivim al país dels llestos i dels espavilats, i massa sovint, en el país de l’engany. I desconfiem dels tallers mecànics, dels reparadors a domicili, del dentista, dels venedors del Corte Inglés, del forner, del lampista, de certs restaurants...i un llarg etcètera,  perquè masses vegades, ens l’han fotut.
Parlava fa poc, amb un cuiner que va treballar al restaurant de la llotja del peix d’Arenys, i em  va explicar una anècdota que il·lustra molt bé, part de la gastronomia i de l’anomenada cultura gastronòmica d’un país.
Al restaurant de la llotja tenen un viver on el client, pot escollir el marisc viu, i desprès li cuinen.
Fa uns anys varen tenir un problema, que va arribar a ser un gran maldecap. Resulta, que els senyors de Barcelona que hi anaven a menjar llagostes i llamàntols, escollien el marisc viu de la peixera, i desprès, un cop el tastaven al plat, el trobaven de diferent gust al que estaven acostumats a Barcelona ciutat i rodalia. I van començar a  queixar-se i a acusar de que el marisc que els hi servien era congelat. I les queixes es van començar a multiplicar fins a esdevenir un autèntic problema, una font important de conflictes i discussions, ja que evidentment, el restaurant defensava que el marisc que servia era sempre fresc i bona qualitat. Fins que a algú de l’equip del restaurant va trobar una solució tant simple com senzilla; quan el client escollia un llamàntol o una llagosta viva de la peixera, se li portava el marisc viu a la taula i se li trencaven les antenes. El client se les quedava i el marisc anava cap a la cuina. Quan desprès un cop cuinat, se li servia al client, aquest podia comprovar si les antenes coincidien amb el marisc viu escollit. Així de simple. I de cop, es varen acabar tots els problemes. Quant en realitat el problema estava en un altre lloc. El client que pujava a la llotja, resulta que estava acostumat a menjar marisc congelat ( en restaurants suposadament bons de BCN), i quan n’hi posaven un de fresc, el trobaven diferent, perquè estaven acostumats al gat per llebre que fins aleshores els hi havia estat donat. De tal manera, que quan tastaven un marisc bo, no el sabien reconèixer ni valorar perquè estaven acostumats al congelat. Si, així de trist.
Això m’ha recordat el meu fugaç pas ( ni tres setmanes) com a maître d’un restaurant de peix on practicaven aquesta tècnica, la de l’engany. Els clients escollien el marisc viu de la peixera i desprès a cuina, aquelles llagostes eren substituïdes per unes de congelades, i quan el restaurant era buit, tornaven les llagostes vives a la peixera. Quan ho vaig descobrir, i  em vaig adonar que absolutament tot el peix de la carta era congelat, ho vaig trobar insultant.
Per això m’ha agradat molt aquesta certificació del marisc a partir de les antenes, i suggereixo vivament que sempre que aneu a un restaurant de marisc practiqueu el trencament d’antenes, a no ser que tingueu plena confiança en l’establiment.       
   
Versión Castellana 
A veces el cliente desconfía, y no es para menos, ya que vivimos en el país de los listos y los listillos, y demasiado a menudo, en el país del engaño. Y desconfiamos de los talleres mecánicos, de los reparadores a domicilio, del dentista, los vendedores del Corte Inglés, del panadero, del fontanero, de ciertos restaurantes ... y un largo etcétera, porque demasiadas veces, nos la han jugado.
Hablaba hace poco, con un cocinero que trabajó en el restaurante de la lonja del pescado de Arenys, y me contó una anécdota que ilustra muy bien, parte de la gastronomía y de la llamada cultura gastronómica de un país.
En el restaurante de la lonja tienen un vivero donde el cliente puede elegir el marisco vivo, y después se lo cocinan.
Hace unos años tuvieron un problema, que llegó a ser un gran quebradero de cabeza. Resulta, que los señores de Barcelona que iban a comer langostas y bogavantes, escogían el marisco vivo de la pecera, y después, una vez lo probaban en el plato, lo encontraban de diferente sabor al que estaban acostumbrados en Barcelona ciudad y alrededores. Y empezaron a quejarse y a acusar de que el marisco que les servían era congelado. Y las quejas se empezaron a multiplicar hasta convertirse en un auténtico problema, y una fuente importante de conflictos y discusiones, ya que evidentemente, el restaurante defendía que el marisco que servía era siempre fresco y buena calidad. Hasta que  alguien del equipo del restaurante halló una solución tan simple como sencilla: cuando el cliente escogía un bogavante o una langosta viva de la pecera, se le llevaba el marisco vivo a la mesa y se le rompían las antenas. El cliente se las quedaba y el marisco iba hacia la cocina. Cuando después una vez cocinado, se le servía al cliente, este podía comprobar si las antenas coincidían con el marisco vivo escogido. Así de simple. Y de golpe, se acabaron todos los problemas. Cuando en realidad el problema estaba en otro lugar. El cliente que subía a la lonja, resulta que estaba acostumbrado a comer marisco congelado (en restaurantes supuestamente buenos de Barcelona), y cuando les ponían uno de fresco, lo encontraban diferente, porque estaban acostumbrados al gato por liebre que hasta entonces les había sido dado. De tal modo, que cuando probaban un marisco bueno, no lo sabían reconocer ni valorar porque estaban acostumbrados al congelado. Si, así de triste.
Esto me ha recordado mi fugaz paso (ni tres semanas) como maître de un restaurante de pescado donde practicaban esta técnica, la del engaño. Los clientes elegían el marisco vivo de la pecera y después en cocina, aquellas langostas eran sustituidas por unas de congeladas, y cuando el restaurante estaba vacío, volvían las langostas vivas a la pecera.
 Cuando lo descubrí, y me di cuenta de que absolutamente todo el pescado de la carta era congelado, lo encontré insultante.
Por eso me ha gustado mucho esta certificación del marisco a partir de las antenas, y sugiero vivamente que siempre que vaya a un restaurante de marisco practicar la rotura de antenas, a menos que tenga plena confianza en el establecimiento.

dissabte, 13 d’agost de 2011

Vins de Catalunya t’obsequia amb una ampolla de vi o cava

Com funciona?
Anant a un dels restaurants amfitrions dels que surten al web, demanant la carta Vins de Catalunya i triant el vi que més us agradi.
Desprès heu de fer una fotografia al tiquet o factura del restaurant on es pugui veure el vi que heu consumit.  Feu arribar la fotografia per mail a vins@vinsdecatalunya.cat junt amb un comentari del que us ha semblat el restaurant i el vostre núm. de telèfon, i us envien una ampolla de vi o cava igual a la consumida.
Al tiquet s'ha de veure la data i el nom del restaurant. Només s'enviarà 1 ampolla per tiquet.
Al Web hi trobareu un llistat dels restaurants en funció del seu preu.  

dijous, 11 d’agost de 2011

Beurem alguna cosa digne, va dir.

L'altre dia vaig sopar amb uns coneguts. No ens vèiem des de feia temps i vam arribar al restaurant parlant tumultuosament, amb la precipitació que assalta als que, tot i no veure’s amb freqüència, es recorden i aprecien. Els motius de conversa es barrejaven, confosos en un mar de paraules. No ens havien pres encara la comanda quan un de nosaltres va manar destapar un vi exquisit i prestigiós. "Mentre esperem, beurem alguna cosa decent", va dir.
La conversa va canviar per complet. Ja només es va parlar de vins. Un celebrava la fermentació en dipòsits d'alumini inoxidable, un altre sostenia que és imprescindible la criança en bótes de roure "millor hongarès que francès". Si un defensava tal varietat de raïm, l’altre li contestava que un bon vi és abans que res expressió de la terra. Pontificava un tercer: "El que distingeix a un vi és l'edat de la vinya: o ceps vells o nous". Parlaven només uns pocs, però tenien grans idees víniques que defensar. La trobada havia pres un caire primmirat. Predominava, ja no l'afecte, sinó una pruïja personal que, entre amics, no acostuma a manifestar-se. Afloraren els tics socials més en voga: agressivitat, enveja, dogmatisme. Abans de prendre nota, el cambrer va haver de suportar una discussió deplorable. El que havia començat com una trobada entranyable va derivar en ridícules trinxeres. Uns exigien vins lleugers, de bouquet fàcil: agradables, sedosos, embotellats en cellers de prestigi. Altres, fugint de les convencions, exigien vins amb personalitat: densos, amb forta empremta mineral, embotellats en petits cellers.
Mentre compartia vergonya aliena amb el cambrer i amb altres estupefactes companys de taula, vaig pensar diverses coses. Per no exhibir més pessimisme del recomanable, n’explicaré només dues. Primera. Que també els plaers quotidians s’idealitzen.
Pocs anys enrere, el que les ideologies separaven podia recosir-se gràcies a una planera trivialitat, però d'un temps ençà també les trivialitats es contaminen. Això és clarament visible, al marge de l’excèntric sopar que els explico, en el futbol actual. El futbol era un tema de conversa ideal per a situacions compromeses. Fins i tot en l'ascensor, entre desconeguts. La rivalitat entre seguidors era una forma simpàtica i, naturalment, irònica, de companyonia. Ara el futbol és una fàbrica d'odi. Les idees abstractes tot ho enverinen en aquesta època de crisi. Serà perquè, com algú va dir, si una idea no és perillosa no mereix ser qualificada d'idea. La segona cosa que vaig pensar és que potser aquell sopar, tant excitat i frontista, animarà la nostra relació. El insomne ​​Cioran sostenia que, ja que l'amistat és incompatible amb la veritat, l'únic diàleg que val la pena és el que mantenim amb els nostres enemics.
Article extret de la Vanguardia, autor Antoni Puigverd

Versión Castellana
El otro día cené con unos conocidos. No nos veíamos desde hacía tiempo y llegamos al restaurante hablando tumultuosamente, con la precipitación que asalta a los que, pese a no verse con frecuencia, se recuerdan y aprecian. Los motivos de conversación se mezclaban, confundidos en un mar de palabras. No nos habían tomado todavía el pedido cuando uno de nosotros mandó descorchar un vino exquisito y prestigioso. "Mientras esperamos, beberemos algo decente", dijo.
La conversación cambió por completo. Ya sólo se habló de vinos. Uno celebraba la fermentación en depósitos de aluminio; otro sostenía que es imprescindible la crianza en barricas de roble "mejor húngaro que francés". Si aquel defendía tal variedad de uva, aquella le contestaba que un buen caldo es ante todo expresión de la tierra. Pontificaba un tercero: "Lo que distingue a un vino es la edad del viñedo: o cepas viejas o nuevas". Hablaban sólo unos pocos, pero tenían grandes ideas vínicas que defender. El encuentro había tomado un cariz puntilloso. Predominaba, ya no el afecto, sino un prurito personal que, entre amigos, no acostumbra a manifestarse. Afloraron los tics sociales más en boga: agresividad, envidia, dogmatismo. Antes de tomar nota, el camarero tuvo que soportar una discusión deplorable. Lo que había comenzado como un encuentro entrañable derivó en ridículas trincheras. Unos exigían vinos ligeros, de bouquet fácil: agradables, sedosos, embotellados en bodegas de prestigio. Otros, huyendo de las convenciones, exigían vinos con personalidad: densos, con fuerte impronta mineral, embotellados en pequeñas bodegas.
Mientras compartía vergüenza ajena con el camarero y con otros estupefactos compañeros de mesa, pensé varias cosas. Para no exhibir más pesimismo del recomendable, explicaré sólo dos. Primera. Que también los placeres cotidianos se ideologizan. Pocos años atrás, lo que las ideologías separaban podía recoserse gracias a una campechana trivialidad, pero de un tiempo a esta parte también las trivialidades se contaminan. Esto es claramente visible, al margen de la excéntrica cena que les cuento, en el fútbol actual. El fútbol era un tema de conversación ideal para situaciones embarazosas. Incluso en el ascensor, entre desconocidos. La rivalidad entre seguidores era una forma simpática y, naturalmente, irónica, de compañerismo. Ahora el fútbol es una fábrica de odio. Las ideas abstractas todo lo envenenan en esta época de crisis. Será porque, como alguien dijo, si una idea no es peligrosa no merece ser calificada de idea. La segunda cosa que pensé es que quizás aquella cena, tan excitada y frentista, animará nuestra relación. El insomne Cioran sostenía que, puesto que la amistad es incompatible con la verdad, el único diálogo que vale la pena es el que mantenemos con nuestros enemigos.
Articulo extraido de la vanguardia, Autor Antoni Puigverd

dimecres, 3 d’agost de 2011

Concierto benefico investigacion ictus

Queridos amigos:
Algunos de vosotros sabéis que nuestro querido padre, Pedro López de Heredia, ha sufrido varios infartos cerebrales este año y se encuentra en proceso de rehabilitación neurológica. Estamos contentos con su progreso y, dentro de la dificultad que supone una experiencia como esta, también estamos contentos con todo lo que hemos aprendido sobre este problema que, por otro lado sufren muchas personas.
Por la presente, adjuntamos invitación para un concierto benéfico que tendrá lugar el próximo jueves, 25 de Agosto, en las instalaciones de nuestra bodega. El dinero recaudado irá destinado, en su integridad, a la investigación de casos de Ictus. Con ello pretendemos contribuir con nuestro pequeño granito de arena, a facilitar la vida de todos aquellos que sufran este mal en lo venidero.
El niño de la fotografía es nuestro papito, disfrazado para una Fiesta, a la edad de 6 años.
En nuestra hoja web www.tondonia.com podréis encontrar mayor información sobre el programa completo.
Dado que el aforo es limitado, reservaremos las plazas por riguroso órden de recepción de los resguardos de las transferencias bancarias de la reserva.
El importe de la entrada es de 100 euros por persona. Por favor, rogamos indiquen su nombre completo con dos apellidos a la hora de hacer la transferencia. Como concepto, por favor indiquen: CONCIERTO BENÉFICO INVESTIGACIÓN ICTUS.
Número de cuenta: 0049.0113.51.2510776072
 Igualmente agradeceríamos confirmaran su asistencia bien por teléfono en nuestro nº 941.31.02.44 o bien mediante contestación al presente correo electrónico.
Os agradecemos mucho vuestro interés y esperamos que podáis acompañarnos en ese día, no sólo por el disfrute del concierto sino también por la contribución a una buena causa.

Muchos saludos,

María José López de Heredia