dimecres, 28 de desembre de 2011

Sherry Caviar

Innovar és el canviar un producte ja existent per a dotar-lo d'un nou valor. Això és exactament el que ha fet l'equip de Biogades Food Tech, dirigit per Juan Carlos Caballero.
Se’ls ha acudit omplir de vi unes petites esferes d'aspecte i textura semblant al caviar. Dit d'una altra manera, oferir el vi en un format sòlid.
Van exposar la seva idea a la Universitat de Cadis, que es va interessar pel projecte. Però no va ser fins l'any següent, al conèixer el bioquímic i nutricionista José Barea, quan el seu pla va començar a prendre forma. Juntament amb l'economista Guillem Botto i l'enginyer químic i industrial Antonio Ramírez, es va formar el nucli del que avui és aquesta empresa que acaba de desenvolupar aquest producte únic al món.
El seu nom és Sherry Caviar, té l'aspecte de les freses (huevas) de peix i el sabor dels millors vins de la província. Les esferes estan fetes a partir d'algues insípides que no interfereixen en el sabor ni l'olor del vi.
Un dels objectius de l'empresa és que el producte estigui a l'abast de la butxaca de tots, tot i que encara no han decidit quin serà el seu preu.
Trauran al mercat diverses gammes. La Gourmet serà la més econòmica i es presentarà en petits pots de vidre. Tindran una altra que es dirà Or i que contindrà petites quantitats d’aquest metall. I una tercera que es dirigirà al mercat japonès específicament.
Enogastronomia
Aquesta innovació enogastronòmica podrà arribar a acollir també grans vins de reserva, que es destinaran a botigues especialitzades en delicatessen. Caballero confirma que diversos grups d'alimentació nacionals i internacionals ja s'han interessat en realitzar una inversió que faciliti l'arribada del Sherry Caviar al públic. L'optimització de la seva producció industrial per fer-ho econòmicament viable és en l'actualitat el proper objectiu de l'empresa.

Versión castellana
Innovar es el cambiar un producto ya existente para dotarlo de un nuevo valor. Esto es exactamente lo que ha hecho el equipo de Biogades Food Tech, dirigido por Juan Carlos Caballero.
Se les ha ocurrido llenar de vino unas pequeñas esferas de aspecto y textura similar al caviar. Dicho de otro modo, ofrecer el vino en un formato sólido.
Expusieron su idea en la Universidad de Cádiz, que se interesó por el proyecto. Pero no fue hasta el año siguiente, al conocer el bioquímico y nutricionista José Barea, cuando su plan comenzó a tomar forma. Junto con el economista Guillermo Botto y el ingeniero químico e industrial Antonio Ramírez, se formó el núcleo de lo que hoy es esta empresa que acaba de desarrollar este producto único en el mundo.
Su nombre es Sherry Caviar, tiene el aspecto de las fresas (huevas) de pescado y el sabor de los mejores vinos de la provincia. Las esferas están hechas a partir de algas insípidas que no interfieren en el sabor ni el olor del vino.
Uno de los objetivos de la empresa es que el producto esté al alcance del bolsillo de todos, aunque todavía no han decidido cuál será su precio.
Sacarán al mercado varias gamas. La Gourmet será la más económica y se presentará en pequeños tarros de cristal. Tendrán otra que se llamará Oro y que contendrá pequeñas cantidades de este metal. Y una tercera que se dirigirá al mercado japonés específicamente.
Enogastronomía
Esta innovación enogastronómica podrá llegar a acoger también grandes vinos de reserva, que se destinarán a tiendas especializadas en delicatessen. Caballero confirma que varios grupos de alimentación nacionales e internacionales ya se han interesado en realizar una inversión que facilite la llegada del Sherry Caviar al público. La optimización de su producción industrial para hacerlo económicamente viable es en la actualidad el próximo objetivo de la empresa.

dissabte, 24 de desembre de 2011

Gourmets i gourmands

Un gourmand viu per coses com aquesta:
Pa de blat Gallec (no de farina blanca) d'un petit forn d'Orense, fermentat amb massa mare.
Formatge de cabra curat (Touza Vella, Ribera Sacra)
Formatge de llet crua de vaca, elaborat per una vella pastora que te vaques de pastura i sols fa 30 peces a la setmana. Elaborat amb quall natural propi, per tant, un quall no processat industrialment.
Pernil pur d'ibèric d'aglà, de Maldonado.
Tomàquet bo i un bon oli.

La resta, són tonteries.

Versión Castellana
Un gourmand vive por cosas como esta:
Pan de trigo Gallego (no de harina blanca) de un pequeño horno de Orense, fermentado con masa madre.
Queso de cabra curado (Touza Vella, Ribera Sacra)
Queso de leche cruda de vaca, elaborado por una vieja pastora de un rebaño de pasto y sólo hace 30 piezas a la semana, elaborado con cuajo natural propio, por tanto, un cuajo no procesado industrialmente.
Jamón puro de ibérico de bellota, de Maldonado.
Un buen tomate y un buen aceite.

El resto, son tonterías.

dimarts, 6 de desembre de 2011

Jay Miller i la polèmica

Jay Miller, (psicòleg clínic infantil) el tastador de la coneguda publicació The Wine Advocate, propietat de Robert Parker, ha cessat el 4 de desembre en aquesta funció. Jay Miller era el responsable de tastar els vins espanyols des de 2007, i va ser el crític de TWA que per primera vegada va concedir els llegendaris 100 punts a vins espanyols: Parker mai ho va fer.
La polèmica es va iniciar quan van sortir a la llum correus electrònics intercanviats entre l'organisme de coordinació del vi a Múrcia, cellers d'aquesta província, i entre l'empresa de Pancho Campo i la Denominació d'Origen Madrid, amb el tema del preu cobrat per una visita de Pancho Campo i Jay Miller. En aquests correus es parlava de xifres entre 20.000 i 40.000 euros.
També en la seva visita a Catalunya, va sorgir una polèmica referent a altes factures en restaurants i sobre qui les havia pagat. De fet, sempre hi ha hagut dubtes en la gestió de Pancho Campo en tot el que organitza.
Jay Miller s'ha acomiadat en el fòrum del lloc de Parker a internet, eRobertParker.com:
"Alguns poden creure que la meva dimissió és en resposta als meus crítics. Res podria estar més allunyat de la veritat. M'he sentit constret a l'hora de respondre mentre era un empleat de 'The Wine Advocate'. Encara que l'empresa ha defensat la meva actuació, justificadament ha arribat l'hora de que parli jo per mi mateix. s'ha de veure encara sota quin format ho faré (...) Deixo TWA amb la consciència neta. Mai he acceptat (ni sol•licitat) diners per visitar regions vinícoles ni cellers ".
El lloc de Jay Miller serà ocupat per Neal Martin, qui el 2006 va escriure que no entenia els vins espanyols ni li interessaven. També es farà càrrec de Xile i Argentina.
Es desconeix si l'empresa de Pancho Campo, seguirà ocupant-se d'organitzar les visites de TWA a Espanya.

Versión Castellana
Jay Miller, (psicólogo clínico infantil) el catador de la conocida publicación The Wine Advocate, propiedad de Robert Parker, ha cesado el 4 de diciembre en esa función. Jay Miller era el responsable de catar los vinos españoles desde 2007, y fue el crítico de TWA que por primera vez concedió los legendarios 100 puntos a vinos españoles: Parker nunca lo hizo.
La polémica se inició cuando salieron a la luz correos electrónicos intercambiados entre el organismo de coordinación del vino en Murcia, bodegas de esa provincia, y entre la empresa de Pancho Campo y la Denominación de Origen Madrid, con el tema del precio cobrado por una visita de Pancho Campo y Jay Miller. En esos correos se hablaba de cifras entre 20.000 y 40.000 euros.
También en su visita a Catalunya, surgió una polémica referente a altas facturas en restaurantes y sobre quien las había pagado. De hecho, siempre ha habido dudas de en la gestión de Pancho Campo en todo lo que organiza.
Jay Miller se ha despedido en el foro del sitio de Parker en internet, eRobertParker.com:
"Algunos pueden creer que mi dimisión es en respuesta a mis críticos. Nada podría estar más alejado de la verdad. Me he sentido constreñido a la hora de responder mientras era un empleado de 'The Wine Advocate'. Aunque la empresa ha defendido mi actuación, justificablemente ha llegado la hora de que hable yo hable por mí mismo. Está por ver bajo qué formato lo haré (...) Dejo TWA con la conciencia limpia. Nunca he aceptado (ni solicitado) dinero por visitar regiones vinícolas ni bodegas".
El puesto de Jay Miller será ocupado por Neal Martin, quien en 2006 escribió que no entendía los vinos españoles ni le interesaban. También se hará cargo de Chile y Argentina.
Se desconoce si la empresa de Pancho Campo, seguirá ocupándose de organizar las visitas de TWA en España.

diumenge, 4 de desembre de 2011

Jamon, jamon Marilyn

Fotografia de l’aparador de la Charcuteria Lledó Monfort de Palma de Mallorca. Marilyn Jamona.
El 23 de març del 2007, 29 treballadors de la plantilla de l'empresa Joselito, de Guijuelo (Salamanca), varen ser agraciats amb 41 milions d'euros, del sorteig de l'Euro millones. Això és 235 milions de pessetes (perquè jo segueixo comptant en pessetes) per cap. El que va succeir, a ningú el va sorprendre a la zona: la plantilla va deixar l'empresa, i l'empresa es va quedar sense plantilla, perdent amb això als seus millors professionals. Atès que un pernil de Joselito té uns tres anys de maduració, els pernils que van sortir al mercat el 2010 i el 2011, ja corresponien als manufacturats per la nova plantilla de l'empresa. Asseguren els entesos que el pernil Joselito actual, ja no és el mateix d'abans, a més de que hi va haver una partida amb un defecte d'elaboració, concretament en el procés del sangrado (Sangrado o escorregut del pernil es realitza amb pressió manual, seguint l'artèria femoral i safena. Amb això es pretén eliminar les restes de sang que crearien un pH neutre i afavoririen el creixement de microorganismes, alterant la peça durant el processat) que es tradueix en que les peces desprenen una olor desagradable en tallar el pernil. També trobem grans partides de pernils Joselito en grans magatzems majoristes, d'un any menys de curació del que és habitual, i de qualitat diferent de la que ens tenia acostumats aquesta casa. Temps difícils per a tothom.
Sembla però, que l'empresa Pernilera a tenir en compte ja, i en el futur, són els productes de Jamones Lazo, productes ibèrics de gla absolutament magnífics.

Versión castellana
Fotografia del escaparate de la Charcuteria Lledó Monfort de Palma de Mallorca. Marilyn Jamona.El 23 de marzo de 2007, 29 trabajadores de la plantilla de la empresa Joselito, de Guijuelo (Salamanca), fueron agraciados con 41 millones de euros, del sorteo del Euro millones. Esto es 235 millones de pesetas (porque yo sigo contando en pesetas) por cabeza. Lo que sucedió, a nadie le extrañó en la zona: la plantilla dejó la empresa, y la empresa se quedó sin plantilla, perdiendo con ello a sus mejores profesionales. Considerando que un jamón de Joselito tiene unos tres años de maduración, los jamones que salieron al mercado el 2010 y el 2011, ya correspondían a los manufacturados por la nueva plantilla de la empresa. Aseguran los entendidos que el jamón Joselito actual, ya no es lo mismo de antes, además de que hubo una partida con un defecto de elaboración, concretamente en el proceso del sangrado (Sangrado o escurrido del pernil se realiza con presión manual, siguiendo la arteria femoral y safena. Con ello se pretende eliminar los restos de sangre que crearían un pH neutro y favorecerían el crecimiento de microorganismos, alterando la pieza durante el procesado) que se traduce en que las piezas desprenden un olor desagradable al cortar el jamón. También hay partidas de jamones Joselito en grandes almacenes mayoristas, de un año menos de curación y de calidad distinta a la que nos tiene acostumbrados esta casa. Tiempos difíciles para todos.
Parece ser que la empresa jamonera a tener en cuenta ya, y en el futuro son los productos de Jamones Lazo, productos ibéricos de bellota absolutamente magníficos.

dijous, 24 de novembre de 2011

Estrellas Michelin 2012

S’ha fet a Barcelona, el lliurament de les estrelles de la Guia Michelin pel 2012. A Catalunya dels quatre restaurants amb tres estrelles Michelin en desapareixen 2, el Bulli per tancament, i el Racó de can Fabes en perd una, (per defunció del cuiner Santi Santamaria fa uns mesos) quedant amb dues.
S’ha escrit molt sobre la figura de Santamaria, però agradi o no, va ser el pioner de la gastronomia catalana a nivell internacional.
També perden l’estrella el restaurant Lluçanés i el Drolma, per tancament. La crisis arriba a tot arreu.
L’Àbac recupera la segona estrella, que aconsegueix amb el seu Chef Jordi Cruz, i guanya una estrella el restaurant Casamar a Llafranc.
Pel que fa a espanya, a Madrid, guanyen una segona estrella els restaurants Diverxo i el Club Allard.
En el sopar de la gala Michelin, s’ha fet un menú de 15 plats amb vins i caves, i ha estat cuinat per Carme Ruscalleda (Sant Pau), Joan Roca (el celler de can Roca), Jordi Cruz (àbac), els germans Torres (dos Cielos) i Romain Fornell (Caelis). No s’ha convidat a cuinar a ningú de l’equip de can Fabes. Lleig.

Versión castellana
Se ha hecho en Barcelona la entrega de las estrellas de la Guía Michelin para el 2012. En Cataluña de los cuatro restaurantes con tres estrellas Michelin desaparecen 2, el Bulli por cierre, y el Racó de Can Fabes pierde una, (por fallecimiento del cocinero Santi Santamaría hace unos meses) quedando con dos.
Se ha escrito mucho sobre la figura de Santamaria, pero guste o no, fue el pionero de la gastronomía catalana a nivel internacional.
También pierden la estrella el restaurante Lluçanès y el Drolma, por cierre. La crisis llega a todas partes.
El Ábac recupera la segunda estrella, que consigue con su Chef Jordi Cruz, y gana una estrella el restaurante Casamar en Llafranc.
En cuanto a España, en Madrid, ganan una segunda estrella los restaurantes Diverxo y el Club Allard.
En la cena de la gala Michelin, se ha hecho un menú de 15 platos con vinos y cavas, y ha sido cocinado por Carme Ruscalleda (Sant Pau), Joan Roca (el celler de Can Roca), Jordi Cruz (ábac), los hermanos Torres (dos Cielos) y Romain Fornell (Caelis). No se ha invitado a cocinar a nadie del equipo de Can Fabes. Feo.

dimecres, 9 de novembre de 2011

Restaurant les Magnòlies, Arbúcies

He descobert un restaurant a Arbúcies, a les faldes el Montseny: les magnòlies. No és una novetat, doncs aquest restaurant va obrir fa 15 anys fundat per Isidre Fradera i Roser Gumà.
El restaurant està situat dins d’una casa noucentista, reformada, i amb un interior de decoració moderna i austera. Desconeixia per complet l’estil i el nivell de la cuina de l’establiment, però al presentar-me el primer plat a taula, em vaig adonar que estava al davant d’un dels millors restaurants que he estat aquest any.
Fa un parell d’anys van incorporar un nou cuiner, que provenia del restaurant Skina de Marbella, amb una estrella Michelin.
El cuiner, Victor Trochi, amb clares influències de la cuina d’avantguarda, ha renovat totalment l’estil del restaurant, amb una cuina extrema i creativa, visual i contrastada.
Recentment, ha rebut el premi al millor postre del món 2011, organitzat per l’escola de l’Espai Sucre de Barcelona.
Fan tres menús, un menú gastronòmic per 65€, un menú de mercat a 47€, i un menú de treball (de dimecres a divendres i sols per dinar) a 33€, que consta d’uns Snacks , degustació d’oli, entrant, segon plat, Postre i petits fours.

Musclos de Roca
Mejillones de Roca
Arròs del Delta de l'Ebre, fonoll i pop
Arroz del Delta de l'Ebre, hinojo y pulpoGranissat de Gin Tònic
Granizado de Gin Tonic


El dia 24 de novembre es fa a Barcelona la presentació de la guia Michelin 2012, on s’esperen sorpreses. Sembla que una d’elles podria ser una estrella per aquest restaurant, doncs el nivell de cuina bé s’ho val.


Versión castellana

He descubierto un restaurante en Arbúcies, en las faldas el Montseny: les magnolias. No es una novedad, pues este restaurante abrió hace 15 años fundado por Isidre Fradera y Roser Gumà.
El restaurante está situado en una casa novecentista, reformada, y con un interior de decoración moderna y austera. Desconocía por completo el estilo y el nivel de la cocina del establecimiento, pero al presentarme el primer plato en la mesa, me di cuenta que estaba ante uno de los mejores restaurantes que he visitado este año.
Hace un par de años incorporaron un nuevo cocinero, que provenía del restaurante Skina de Marbella, con una estrella Michelin.
El cocinero, Victor Trochi, con claras influencias de la cocina de vanguardia, ha renovado totalmente el estilo del restaurante, con una cocina extrema y creativa, visual y contrastada.
Recientemente, ha recibido el premio al mejor postre del mundo 2011, organizado por la escuela del Espai Sucre de Barcelona.
Hacen tres menús, un menú gastronómico por 65 €, un menú de mercado a 47 €, y un menú de trabajo (de miércoles a viernes y sólo para comer) a 33 €, que consta de unos Snacks, degustación de aceite, entrante, segundo plato, Postre y petits fours.


El día 24 de noviembre se celebra en Barcelona la presentación de la guía Michelin 2012, donde se esperan sorpresas. Parece que una de ellas podría ser una estrella para este restaurante, pues el nivel de cocina bien lo vale.

dimarts, 1 de novembre de 2011

Mas Perinet, el final.

Parlava aquesta setmana amb un col•lega de professió que ha estat en un viatge llampec a la DO Somontano. Ha tornat esgarrifat: Tots els cellers que ha visitat li han dit el mateix “ no vendemos ni una botella, y no vemos cuando va a canviar esta situación”.
Actualment hi ha 34 cellers a la DO i ja comencen a tancar alguns cellers, sobretot els de construcció recent amb inversions milionàries com Bodegas Irius (actualment precintada judicialment), Laus, etc.. però també els cellers consolidats Enate, Bodegas Pirineos, tenen problemes.
Com al Priorat. Inversions milionàries que han acabat molt malament. És el cas de Mas Perinet, celler actualment tancat i en venda. Tres socis, Joan Manel Serrat, Antonio Casado, Alejandro Marsol, empresaris del sector metal•lúrgic, sector constructor i sector artista, obren un macroceller al Priorat, dos anys d’obres condicionant la muntanya (primer trinxant la pedra de la muntanya, i seguidament estructurant els bancals) i desprès la construcció del celler i plantació de les vinyes. Previsió de fer més de 300.000 ampolles any, i l’objectiu de baixar preus a la zona.
Al final, poques anyades han pogut sortir al mercat. De l’anyada 2009 sols es van fer tres tines de vi, el 2010 no van fer la verema i pel 2011 no van ni podar les vinyes, cosa que ha causat preocupació als vinyaters veïns, ja que les vinyes abandonades són un focus de propagació de malalties fúngiques i víriques. Realment, durant la meva última visita al Priorat, vaig veure preocupació per aquest tema entre els propietaris de les vinyes colindants. Estem un període complicat en el món del vi, on els de sempre, honestos i humils, amb esforç, podran capejar el temporal, i on els nouvinguts, amb inversions insostenibles, acabaran el seu camí de cop.

Versión Castellana
Hablaba esta semana con un colega de profesión que ha estado en un viaje relámpago a la DO Somontano. Ha vuelto estremecido: Todas las bodegas que ha visitado le han dicho lo mismo "no vendemos ni una botella, y no vemos cuando va a cambiar esta situación".
Actualmente hay 34 bodegas en la DO y ya empiezan a cerrar algunas, sobre todo las de reciente construcción con inversiones millonarias, como Bodegas Irius, (actualmente precintada judicialmente), Laus, etc .. pero también las bodegas consolidadas Enate, Bodegas Pirineos, tienen problemas.
Como en el Priorat. Inversiones millonarias que han acabado muy mal. Es el caso de Mas Perinet, bodega actualmente cerrada y en venta. Tres socios, Joan Manuel Serrat, Antonio Casado, Alejandro Marsol, empresarios del sector metalúrgico, sector constructor y sector artista, abren una macrobodega en el Priorat, dos años de obras condicionando la montaña (primero triturando la piedra de la montaña, y seguidamente estructurando los bancales) y después la construcción de la bodega y plantación de las viñas. Previsión de producir más de 300.000 botellas año, y el objetivo de bajar precios en la zona.
Al final, pocas añadas han podido salir al mercado. De la añada 2009 sólo se hicieron tres tinas de vino, en 2010 no hicieron la vendimia y el 2011 no podaron ni las viñas, lo que ha causado preocupación a los viticultores vecinos, ya que las viñas abandonadas son un foco de propagación de enfermedades fúngicas y víricas. Realmente, durante mi última visita al Priorat, vi preocupación por este tema entre los propietarios de las viñas colindantes. Estamos un periodo complicado en el mundo del vino, donde los de siempre, honestos y humildes, con esfuerzo, podrán capear el temporal, y donde los recién llegados, con inversiones insostenibles, acabarán su camino de golpe… y porrazo.

dilluns, 24 d’octubre de 2011

Tast a cegues de Riojas

Hem realitzat un tast a cegues d’alguns dels millors vins de la zona de la Rioja. Es van fer dues tandes, de 8 vins cadascuna.
En la primera tanda es varen tastar

Allende 2005, Finca Allende.
Predicador 2007, Bodega Contador.
Sierra Cantabria cuveé 2007, Sierra Cantabria
Fincas de Ganuza 2005, Bodegas Ramirez de Ganuza.
Pujanza 2008, Bodegas Pujanza.
Sela 2009, Bodegas Roda.
Pujanza 2007, Bodegas Pujanza.
Viñas de Gain 2008, Artadi.
Un cop tastats i puntuats els vins, varen procedir a destapar-los. De la primera tanda, el vi que pitjor vaig puntuar va ser el nº 5 que corresponia al Allende 2005, un vi sobremadurat, amb evidents signes de brez (brettanomyces), un alcohol molt marcat, i amb una boca molt prima, va resultar ser el vi pitjor valorat per tots. El que vaig puntuar millor del tast, va ser la mostra nº6, que corresponia al vi Viñas de Gain 2008, un vi floral, fresc, amb una bona fusta marcada, taní present i de bona acidesa. El seguia molt d’aprop amb bona nota, el pujanza 2008, un vi estructurat i elegant.
A la segona tanda es van tastar

La cueva del Contador 2007, Bodega Contador.
Hiru 3 racimos 2005, Bodega Luis Cañas.
Trasnocho 2006, Bodegas Remírez de Ganuza.
Roda I 2006, Bodegas Roda.
Viña el Pisón 2007, Artadi.
Finca la nieta 2008, Viñedos de Paganos.
Aro 2005, Bodegas Muga.
Pujanza Norte 2007, Bodegas Pujanza.
El vi que pitjor vaig valorar va ser la mostra nº3, que corresponia a el Viña el Pisón 2007, per una olor que en un principi em va semblar TCA, el vaig descartar per defecte. He de reconèixer que al cap d’una hora el vi estava molt més expressiu i s’acostava a les expectatives del seu preu.
El que més em va agradar del tast, va ser la mostra nº8, que corresponia al vi Finca la nieta 2008, amb una fruita molt marcada, viu, amb un perfil molt jove, i una fusta molt ben escollida. Llaminer, i profund. Al darrera li venia el Aro 2005. Les anyades varen ser les vinculants, o sigui, les que es poden trobar ara al mercat, doncs hi ha cellers que les treuen més tard.

Versión Castellana
Hemos realizado una cata a ciegas de algunos de los mejores vinos de la zona de La Rioja. Se hicieron dos tandas, de 8 vinos cada una.
En la primera tanda se cataron:

Allende 2005, Finca Allende.
Predicador 2007, Bodega Contador.
Sierra Cantabria cuveé 2007, Sierra Cantabria
Fincas de Ganuza 2005, Bodegas Ramirez de Ganuza.
Pujanza 2008, Bodegas Pujanza.
Sela 2009, Bodegas Roda.
Pujanza 2007, Bodegas Pujanza.
Viñas de Gain 2008, Artadi.
Una vez catados y puntuados los vinos, se procedió descubrir las botellas. De la primera tanda, el vino que peor puntué fue el n º 5, que correspondía al Allende 2005, un vino sobremadurado, con evidentes signos de brez (Brettanomyces), un alcohol muy marcado, y con una boca muy delgada, que resultó ser el vino peor valorado por todos. La botella que puntué mejor de la cata, fue la muestra n º 6, que correspondía al vino Viñas de Gain 2008, un vino floral, fresco, con una buena madera marcada, tanino presente y de buena acidez. Le seguía muy de cerca con buena nota, el Pujanza 2008, un vino estructurado y elegante.
En la segunda tanda se cataron:
La cueva del Contador 2007, Bodega Contador.
Hiru 3 racimos 2005, Bodega Luis Cañas.
Trasnocho 2006, Bodegas Remírez de Ganuza.
Roda I 2006, Bodegas Roda.
Viña el Pisón 2007, Artadi.
Finca la nieta 2008, Viñedos de Paganos.
Aro 2005, Bodegas Muga.
Pujanza Norte 2007, Bodegas Pujanza.
El vino que peor valoré fue la muestra n º 3, que correspondía al Viña el Pisón 2007, por un olor que en un principio me pareció TCA, lo descarté por defecto. Tengo que reconocer que al cabo de una hora el vino estaba mucho más expresivo y se acercaba más a las expectativas de su precio.
La botella que más me gustó de la cata, fue la muestra n º 8, que correspondía al vino Finca La Nieta 2008, con una fruta muy marcada, vivo, con un perfil muy joven, y una madera muy bien escogida, goloso, y profundo. Detrás le venía el Aro 2005. Las añadas fueron las vinculantes, o sea, las que se pueden encontrar ahora en el mercado, pues hay bodegas que sacan la añada más tarde.

dimecres, 12 d’octubre de 2011

Tast vertical de Pujanza Norte


Hem pogut assistir a  un tast vertical de Bodegas Pujanza, on es van tastar les anyades 2002,  2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 del vi Pujanza Norte. Aquest vi procedeix d’una única vinya anomenada el Gancho, a 650 metres d’altitud, amb orientació nord. Amb una extensió de 2,5 Ha, d’un terreny argil·localcari, una vinya castigada pel vent del nord, que tombava els ceps i que va obligar a posar una estaca de fusta a cada cep per evitar que el vent els trenqués. El vi resultant d’aquesta vinya, obté una singularitat que és el fil conductor dels vins de la casa: la fragància i l’elegància.
Pujanza Norte  2002, molt madur, va presentar signes de TCA en nas.
Pujanza Norte 2003, una anyada molt càlida, va mostrar un vi ple de fruita negra madura, amb un fons que recordava l’oporto, amb un taní viu encara.
Pujanza Norte 2004, es va mostrar un vi més estructurat, fresc, de taní viu, amb records vegetals, estructurat i viu.
Pujanza Norte 2005, es va mostrar fresc, records de tinta xina i herbes aromàtiques, amb una boca estructurada, amb un taní més sec i viu.
Pujanza Norte 2006, vi amb molta fruita vermella fresca, de perfil semblant al 2005 però amb un taní més madur i agradable.
Pujanza Norte 2007, vi mineral en nas, fresc i fragant. D’estructura jove i bon potencial de guarda i evolució.

Versión Castellana
Hemos podido asistir a una cata vertical de Bodegas pujanza, donde se probaron las añadas 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del vino Pujanza Norte. Este vino procede de una única viña llamada el Gancho, a 650 metros de altitud, con orientación norte. Con una extensión de 2,5 Ha, en un terreno arcillo-calcáreo, una viña castigada por el viento del norte, que tumbaba las cepas y que obligó a poner una estaca de madera en cada cepa para evitar que el viento las rompiera. El vino resultante de esta viña, obtiene una singularidad que es el hilo conductor de los vinos de la casa: la fragancia y la elegancia.
Pujanza Norte 2002, muy maduro, presentó signos de TCA en la nariz.
Pujanza Norte 2003, una añada muy cálida, mostró un vino lleno de fruta negra madura, con un fondo que recordaba al oporto, con un tanino vivo todavía.
Pujanza Norte 2004, se mostró un vino más estructurado, fresco, de  tanino vivo, con recuerdos vegetales, estructurado y vivo.
Pujanza Norte 2005, se mostró fresco, recuerdos de tinta china y hierbas aromáticas, con una boca estructurada, con un tanino más seco y vivo.
Pujanza Norte 2006, vino con mucha fruta roja fresca, de perfil similar al 2005 pero con un tanino más maduro y agradable.
Pujanza Norte 2007, vino mineral en nariz, fresco y fragante. De estructura joven y buen potencial de guarda y evolución.

dilluns, 26 de setembre de 2011

Edbeer Rossa

Aquesta setmana hem pogut tastar una cervesa artesana catalana, la adbeer. Elaborada a Sant Miquel de Balenyà, per Edgar Huget i la col.laboració del mestre cerveser Pablo Vijande. Elaboren pilsen, blat, negra, melosa i torrada. Nosaltres hem tastat la rossa – iber Ale.
Cervesa de color caramel clar, tèrbola per la presència de sediments (llevats). En nas es mostra expressiva, agradable i fresca, floral (petites flors blanques d’arbre fruiter), amb un fons cítric i d’herba fresca, amb nítids records de préssec madur i caramel líquid.
De bona entrada en boca, trobem les notes de la malta, torrefactes, amb una lleugera i agradable amargor, acompanyada d’una suau dolçor de caramel de sucre.
Cervesa de copa, per a prendre sense pressa, de sobretaula, consistent.
Un agradable descobriment.
Alc: 5,6%

Versión castellana
Esta semana hemos podido probar una cerveza artesana catalana, la adbeer. Elaborada en Sant Miquel de Balenyà, por Edgar Huguet y la colaboración del maestro cervecero Pablo Vijande. Elaboran pilsen, trigo, negra, melosa y tostada. Nosotros hemos probado la rubia - íber Ale.
Cerveza de color caramelo claro, turbia por la presencia de sedimentos (levaduras). En nariz se muestra expresiva, agradable y fresca, floral (pequeñas flores blancas de árbol frutal), con un fondo cítrico y de hierba fresca, con nítidos recuerdos de melocotón maduro y caramelo líquido.
De buena entrada en boca, encontramos las notas de la malta, torrefactos, con una ligera y agradable amargor, acompañada de una suave dulzura de caramelo de azúcar.
Cerveza de copa, para tomar sin prisa, de sobremesa, consistente.
Un agradable descubrimiento.
Alc: 5,6%

dimecres, 14 de setembre de 2011

tast a domicili de gin tonic

A Vigood hem fet un altre tast a domicili, aquest cop un tast dedicat al Gin tònic. En aquests tastos, primer fem una introducció explicativa sobre l’elaboració de la ginebra, història, particularitats i quins tipus en podem trobar al mercat, i seguidament passem a la part més divertida i esperada, que és la del tast.

Tastem diferents ginebres, diferents tòniques i preparem uns combinats amb distints elements (generalment els botànics característics de la infusió de cada tipus de ginebra). El tast sol durar un parell d’hores, que es poden allargar sense cap problema. Això dependrà de vosaltres!!!!
Recordeu, a Vigood venim a casa vostra, o al local que vosaltres ens demaneu (portem tot el material necessari: gins, tòniques, copes, vasos, fruita, estris, etc) i us fem un tast personalitzat.
Ja ho sabeu, vosaltres decidiu l’hora, el dia i amb qui compartir aquesta experiència.

Versión Castellana
En Vigood hemos realizado otra cata a domicilio, esta vez dedicada al Gin tonic. En estas catas, primero hacemos una introducción explicativa sobre la elaboración de la ginebra, su historia, particularidades y qué tipos podemos encontrar en el mercado, y seguidamente pasamos a la parte más divertida y esperada, que es la de la cata.
Probamos diferentes ginebras, diferentes tónicas y preparamos unos combinados con distintos elementos (generalmente los botánicos característicos de la infusión de cada tipo de ginebra). La cata suele durar un par de horas, que se pueden alargar sin ningún problema. Eso dependerá de vosotros!!
Recordad, en Vigood venimos a casa, o vamos al local que vosotros nos pidáis (llevamos todo el material necesario: gins, tónicas, copas, vasos, frutas, utensilios, hielo, etc) y os hacemos una cata personalizada.
Ya lo sabéis, vosotros decidís la hora, el día y con quien compartir esta experiencia.

dijous, 18 d’agost de 2011

La desconfiança del consumidor.

A vegades el client desconfia, i no és per menys, ja que vivim al país dels llestos i dels espavilats, i massa sovint, en el país de l’engany. I desconfiem dels tallers mecànics, dels reparadors a domicili, del dentista, dels venedors del Corte Inglés, del forner, del lampista, de certs restaurants...i un llarg etcètera,  perquè masses vegades, ens l’han fotut.
Parlava fa poc, amb un cuiner que va treballar al restaurant de la llotja del peix d’Arenys, i em  va explicar una anècdota que il·lustra molt bé, part de la gastronomia i de l’anomenada cultura gastronòmica d’un país.
Al restaurant de la llotja tenen un viver on el client, pot escollir el marisc viu, i desprès li cuinen.
Fa uns anys varen tenir un problema, que va arribar a ser un gran maldecap. Resulta, que els senyors de Barcelona que hi anaven a menjar llagostes i llamàntols, escollien el marisc viu de la peixera, i desprès, un cop el tastaven al plat, el trobaven de diferent gust al que estaven acostumats a Barcelona ciutat i rodalia. I van començar a  queixar-se i a acusar de que el marisc que els hi servien era congelat. I les queixes es van començar a multiplicar fins a esdevenir un autèntic problema, una font important de conflictes i discussions, ja que evidentment, el restaurant defensava que el marisc que servia era sempre fresc i bona qualitat. Fins que a algú de l’equip del restaurant va trobar una solució tant simple com senzilla; quan el client escollia un llamàntol o una llagosta viva de la peixera, se li portava el marisc viu a la taula i se li trencaven les antenes. El client se les quedava i el marisc anava cap a la cuina. Quan desprès un cop cuinat, se li servia al client, aquest podia comprovar si les antenes coincidien amb el marisc viu escollit. Així de simple. I de cop, es varen acabar tots els problemes. Quant en realitat el problema estava en un altre lloc. El client que pujava a la llotja, resulta que estava acostumat a menjar marisc congelat ( en restaurants suposadament bons de BCN), i quan n’hi posaven un de fresc, el trobaven diferent, perquè estaven acostumats al gat per llebre que fins aleshores els hi havia estat donat. De tal manera, que quan tastaven un marisc bo, no el sabien reconèixer ni valorar perquè estaven acostumats al congelat. Si, així de trist.
Això m’ha recordat el meu fugaç pas ( ni tres setmanes) com a maître d’un restaurant de peix on practicaven aquesta tècnica, la de l’engany. Els clients escollien el marisc viu de la peixera i desprès a cuina, aquelles llagostes eren substituïdes per unes de congelades, i quan el restaurant era buit, tornaven les llagostes vives a la peixera. Quan ho vaig descobrir, i  em vaig adonar que absolutament tot el peix de la carta era congelat, ho vaig trobar insultant.
Per això m’ha agradat molt aquesta certificació del marisc a partir de les antenes, i suggereixo vivament que sempre que aneu a un restaurant de marisc practiqueu el trencament d’antenes, a no ser que tingueu plena confiança en l’establiment.       
   
Versión Castellana 
A veces el cliente desconfía, y no es para menos, ya que vivimos en el país de los listos y los listillos, y demasiado a menudo, en el país del engaño. Y desconfiamos de los talleres mecánicos, de los reparadores a domicilio, del dentista, los vendedores del Corte Inglés, del panadero, del fontanero, de ciertos restaurantes ... y un largo etcétera, porque demasiadas veces, nos la han jugado.
Hablaba hace poco, con un cocinero que trabajó en el restaurante de la lonja del pescado de Arenys, y me contó una anécdota que ilustra muy bien, parte de la gastronomía y de la llamada cultura gastronómica de un país.
En el restaurante de la lonja tienen un vivero donde el cliente puede elegir el marisco vivo, y después se lo cocinan.
Hace unos años tuvieron un problema, que llegó a ser un gran quebradero de cabeza. Resulta, que los señores de Barcelona que iban a comer langostas y bogavantes, escogían el marisco vivo de la pecera, y después, una vez lo probaban en el plato, lo encontraban de diferente sabor al que estaban acostumbrados en Barcelona ciudad y alrededores. Y empezaron a quejarse y a acusar de que el marisco que les servían era congelado. Y las quejas se empezaron a multiplicar hasta convertirse en un auténtico problema, y una fuente importante de conflictos y discusiones, ya que evidentemente, el restaurante defendía que el marisco que servía era siempre fresco y buena calidad. Hasta que  alguien del equipo del restaurante halló una solución tan simple como sencilla: cuando el cliente escogía un bogavante o una langosta viva de la pecera, se le llevaba el marisco vivo a la mesa y se le rompían las antenas. El cliente se las quedaba y el marisco iba hacia la cocina. Cuando después una vez cocinado, se le servía al cliente, este podía comprobar si las antenas coincidían con el marisco vivo escogido. Así de simple. Y de golpe, se acabaron todos los problemas. Cuando en realidad el problema estaba en otro lugar. El cliente que subía a la lonja, resulta que estaba acostumbrado a comer marisco congelado (en restaurantes supuestamente buenos de Barcelona), y cuando les ponían uno de fresco, lo encontraban diferente, porque estaban acostumbrados al gato por liebre que hasta entonces les había sido dado. De tal modo, que cuando probaban un marisco bueno, no lo sabían reconocer ni valorar porque estaban acostumbrados al congelado. Si, así de triste.
Esto me ha recordado mi fugaz paso (ni tres semanas) como maître de un restaurante de pescado donde practicaban esta técnica, la del engaño. Los clientes elegían el marisco vivo de la pecera y después en cocina, aquellas langostas eran sustituidas por unas de congeladas, y cuando el restaurante estaba vacío, volvían las langostas vivas a la pecera.
 Cuando lo descubrí, y me di cuenta de que absolutamente todo el pescado de la carta era congelado, lo encontré insultante.
Por eso me ha gustado mucho esta certificación del marisco a partir de las antenas, y sugiero vivamente que siempre que vaya a un restaurante de marisco practicar la rotura de antenas, a menos que tenga plena confianza en el establecimiento.

dissabte, 13 d’agost de 2011

Vins de Catalunya t’obsequia amb una ampolla de vi o cava

Com funciona?
Anant a un dels restaurants amfitrions dels que surten al web, demanant la carta Vins de Catalunya i triant el vi que més us agradi.
Desprès heu de fer una fotografia al tiquet o factura del restaurant on es pugui veure el vi que heu consumit.  Feu arribar la fotografia per mail a vins@vinsdecatalunya.cat junt amb un comentari del que us ha semblat el restaurant i el vostre núm. de telèfon, i us envien una ampolla de vi o cava igual a la consumida.
Al tiquet s'ha de veure la data i el nom del restaurant. Només s'enviarà 1 ampolla per tiquet.
Al Web hi trobareu un llistat dels restaurants en funció del seu preu.  

dijous, 11 d’agost de 2011

Beurem alguna cosa digne, va dir.

L'altre dia vaig sopar amb uns coneguts. No ens vèiem des de feia temps i vam arribar al restaurant parlant tumultuosament, amb la precipitació que assalta als que, tot i no veure’s amb freqüència, es recorden i aprecien. Els motius de conversa es barrejaven, confosos en un mar de paraules. No ens havien pres encara la comanda quan un de nosaltres va manar destapar un vi exquisit i prestigiós. "Mentre esperem, beurem alguna cosa decent", va dir.
La conversa va canviar per complet. Ja només es va parlar de vins. Un celebrava la fermentació en dipòsits d'alumini inoxidable, un altre sostenia que és imprescindible la criança en bótes de roure "millor hongarès que francès". Si un defensava tal varietat de raïm, l’altre li contestava que un bon vi és abans que res expressió de la terra. Pontificava un tercer: "El que distingeix a un vi és l'edat de la vinya: o ceps vells o nous". Parlaven només uns pocs, però tenien grans idees víniques que defensar. La trobada havia pres un caire primmirat. Predominava, ja no l'afecte, sinó una pruïja personal que, entre amics, no acostuma a manifestar-se. Afloraren els tics socials més en voga: agressivitat, enveja, dogmatisme. Abans de prendre nota, el cambrer va haver de suportar una discussió deplorable. El que havia començat com una trobada entranyable va derivar en ridícules trinxeres. Uns exigien vins lleugers, de bouquet fàcil: agradables, sedosos, embotellats en cellers de prestigi. Altres, fugint de les convencions, exigien vins amb personalitat: densos, amb forta empremta mineral, embotellats en petits cellers.
Mentre compartia vergonya aliena amb el cambrer i amb altres estupefactes companys de taula, vaig pensar diverses coses. Per no exhibir més pessimisme del recomanable, n’explicaré només dues. Primera. Que també els plaers quotidians s’idealitzen.
Pocs anys enrere, el que les ideologies separaven podia recosir-se gràcies a una planera trivialitat, però d'un temps ençà també les trivialitats es contaminen. Això és clarament visible, al marge de l’excèntric sopar que els explico, en el futbol actual. El futbol era un tema de conversa ideal per a situacions compromeses. Fins i tot en l'ascensor, entre desconeguts. La rivalitat entre seguidors era una forma simpàtica i, naturalment, irònica, de companyonia. Ara el futbol és una fàbrica d'odi. Les idees abstractes tot ho enverinen en aquesta època de crisi. Serà perquè, com algú va dir, si una idea no és perillosa no mereix ser qualificada d'idea. La segona cosa que vaig pensar és que potser aquell sopar, tant excitat i frontista, animarà la nostra relació. El insomne ​​Cioran sostenia que, ja que l'amistat és incompatible amb la veritat, l'únic diàleg que val la pena és el que mantenim amb els nostres enemics.
Article extret de la Vanguardia, autor Antoni Puigverd

Versión Castellana
El otro día cené con unos conocidos. No nos veíamos desde hacía tiempo y llegamos al restaurante hablando tumultuosamente, con la precipitación que asalta a los que, pese a no verse con frecuencia, se recuerdan y aprecian. Los motivos de conversación se mezclaban, confundidos en un mar de palabras. No nos habían tomado todavía el pedido cuando uno de nosotros mandó descorchar un vino exquisito y prestigioso. "Mientras esperamos, beberemos algo decente", dijo.
La conversación cambió por completo. Ya sólo se habló de vinos. Uno celebraba la fermentación en depósitos de aluminio; otro sostenía que es imprescindible la crianza en barricas de roble "mejor húngaro que francés". Si aquel defendía tal variedad de uva, aquella le contestaba que un buen caldo es ante todo expresión de la tierra. Pontificaba un tercero: "Lo que distingue a un vino es la edad del viñedo: o cepas viejas o nuevas". Hablaban sólo unos pocos, pero tenían grandes ideas vínicas que defender. El encuentro había tomado un cariz puntilloso. Predominaba, ya no el afecto, sino un prurito personal que, entre amigos, no acostumbra a manifestarse. Afloraron los tics sociales más en boga: agresividad, envidia, dogmatismo. Antes de tomar nota, el camarero tuvo que soportar una discusión deplorable. Lo que había comenzado como un encuentro entrañable derivó en ridículas trincheras. Unos exigían vinos ligeros, de bouquet fácil: agradables, sedosos, embotellados en bodegas de prestigio. Otros, huyendo de las convenciones, exigían vinos con personalidad: densos, con fuerte impronta mineral, embotellados en pequeñas bodegas.
Mientras compartía vergüenza ajena con el camarero y con otros estupefactos compañeros de mesa, pensé varias cosas. Para no exhibir más pesimismo del recomendable, explicaré sólo dos. Primera. Que también los placeres cotidianos se ideologizan. Pocos años atrás, lo que las ideologías separaban podía recoserse gracias a una campechana trivialidad, pero de un tiempo a esta parte también las trivialidades se contaminan. Esto es claramente visible, al margen de la excéntrica cena que les cuento, en el fútbol actual. El fútbol era un tema de conversación ideal para situaciones embarazosas. Incluso en el ascensor, entre desconocidos. La rivalidad entre seguidores era una forma simpática y, naturalmente, irónica, de compañerismo. Ahora el fútbol es una fábrica de odio. Las ideas abstractas todo lo envenenan en esta época de crisis. Será porque, como alguien dijo, si una idea no es peligrosa no merece ser calificada de idea. La segunda cosa que pensé es que quizás aquella cena, tan excitada y frentista, animará nuestra relación. El insomne Cioran sostenía que, puesto que la amistad es incompatible con la verdad, el único diálogo que vale la pena es el que mantenemos con nuestros enemigos.
Articulo extraido de la vanguardia, Autor Antoni Puigverd

dimecres, 3 d’agost de 2011

Concierto benefico investigacion ictus

Queridos amigos:
Algunos de vosotros sabéis que nuestro querido padre, Pedro López de Heredia, ha sufrido varios infartos cerebrales este año y se encuentra en proceso de rehabilitación neurológica. Estamos contentos con su progreso y, dentro de la dificultad que supone una experiencia como esta, también estamos contentos con todo lo que hemos aprendido sobre este problema que, por otro lado sufren muchas personas.
Por la presente, adjuntamos invitación para un concierto benéfico que tendrá lugar el próximo jueves, 25 de Agosto, en las instalaciones de nuestra bodega. El dinero recaudado irá destinado, en su integridad, a la investigación de casos de Ictus. Con ello pretendemos contribuir con nuestro pequeño granito de arena, a facilitar la vida de todos aquellos que sufran este mal en lo venidero.
El niño de la fotografía es nuestro papito, disfrazado para una Fiesta, a la edad de 6 años.
En nuestra hoja web www.tondonia.com podréis encontrar mayor información sobre el programa completo.
Dado que el aforo es limitado, reservaremos las plazas por riguroso órden de recepción de los resguardos de las transferencias bancarias de la reserva.
El importe de la entrada es de 100 euros por persona. Por favor, rogamos indiquen su nombre completo con dos apellidos a la hora de hacer la transferencia. Como concepto, por favor indiquen: CONCIERTO BENÉFICO INVESTIGACIÓN ICTUS.
Número de cuenta: 0049.0113.51.2510776072
 Igualmente agradeceríamos confirmaran su asistencia bien por teléfono en nuestro nº 941.31.02.44 o bien mediante contestación al presente correo electrónico.
Os agradecemos mucho vuestro interés y esperamos que podáis acompañarnos en ese día, no sólo por el disfrute del concierto sino también por la contribución a una buena causa.

Muchos saludos,

María José López de Heredia
 

dimecres, 27 de juliol de 2011

Begudes energètiques i alcohol

És una de les tendències de la nits dels caps de setmana: barrejar alcohol amb begudes energètiques. Un nou estudi, publicat a la revista Alcoholism: Clinical&Experimental Research, demostra que aquesta combinació pot augmentar els riscos associats a la ingesta exclusiva d'alcohol.
Van escollir a 56 universitaris nord-americans amb edats entre els 21 i 33 anys. De forma aleatòria van ser assignats a quatre grups: uns van prendre només alcohol, altres ho van combinar amb begudes energètiques, alguns van ingerir aquestes consumicions i altres una beguda inactiva a manera de placebo. Els investigadors van observar els seus comportaments després de beure i els van demanar que exposessin els seus sentiments i sensacions sobre el seu nivell d'estimulació, sedació, capacitats sensorials i grau d'intoxicació.
Tots els que havien begut tenien menor control sobre els seus impulsos, però, els que van prendre el còctel de begudes creien tenir més domini que aquells que només havien ingerit alcohol, la qual cosa augmenta el risc que realitzin actes com conduir en estat d'embriaguesa. Això es deu, segons conclouen, a un significatiu augment de l'estimulació que es dóna en aquest grup específic.
Cal subratllar que aquestes consumicions tenen alts nivells de cafeïna, fins a tres i quatre vegades més que una beguda de cola. Aconsegueixen emmascarar els efectes de l'alcohol i enganyar al consumidor, fent-li creure que no està tan afectat o tant begut i que, per tant, podria seguir prenent unes copes més o realitzar tasques per a les quals no està preparat, com posar-se al volant.
"Seria recomanable posar en les begudes energètiques una etiqueta d'advertència que digui que no haurien de barrejar-se amb l'alcohol", diu Cecile Marczinski, professora de la Universitat de Kentucky (EUA). Aposta, a més, per informar la població dels seus efectes a curt i llarg termini sobre la seva salut.
Segons els metges, els qui són més sensibles a la cafeïna poden patir alteracions en la freqüència cardíaca i la tensió arterial. Si la beguda energètica també conté taurina (un aminoàcid), poden presentar arítmies i taquicàrdies. A llarg termini, el consum d'aquest tipus de begudes pot provocar malalties greus, com tumors, fetge gras, hepatitis o cirrosi.
Versión Castellana
Bebidas energéticas y alcohol
Es una de las tendencias en la noche de los sábados: mezclar alcohol con bebidas energéticas. Un nuevo estudio, publicado en la revista Alcoholism: Clinical&Experimental Research, demuestra que esta combinación puede aumentar los riesgos asociados a la ingesta exclusiva de alcohol.
Escogieron a 56 universitarios estadounidenses con edades entre los 21 y 33 años. De forma aleatoria fueron asignados a cuatro grupos: unos tomaron sólo alcohol, otros lo combinaron con bebidas energéticas, algunos ingirieron estas consumiciones y otros una bebida inactiva a modo de placebo. Los investigadores observaron sus comportamientos después de beber y les pidieron que expusieran sus sentimientos y sensaciones sobre su nivel de estimulación, sedación, capacidades sensoriales y grado de intoxicación.
Todos los que habían bebido tenían menor control sobre sus impulsos, sin embargo, los que tomaron el cóctel de bebidas creían tener más dominio que aquellos que sólo habían ingerido alcohol, lo que aumenta el riesgo de que realicen actos como conducir en estado de embriaguez. Esto se debe, según concluyen, en un significativo aumento de la estimulación que se da en este grupo específico.
Hay que subrayar que estas consumiciones tienen altos niveles de cafeína, hasta tres y cuatro veces más que una bebida de cola. Consiguen enmascarar los efectos del alcohol y engañar al consumidor, haciéndole creer que no está tan afectado o tan bebido y que, por tanto, podría seguir tomando unas copas más o realizar tareas para las que no está preparado, como poner al volante.
"Sería recomendable poner en las bebidas energéticas una etiqueta de advertencia que diga que no deberían mezclarse con el alcohol", apunta Cecile Marczinski, profesora de la Universidad de Kentucky (EEUU). Apuesta, además, para informar a la población de sus efectos a corto y largo plazo sobre su salud.
Según los médicos, quienes son más sensibles a la cafeína pueden sufrir alteraciones en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Si la bebida energética también contiene taurina (un aminoácido), pueden presentar arritmias y taquicardias. A largo plazo, el consumo de este tipo de bebidas puede provocar enfermedades graves, como tumores, hígado graso, hepatitis o cirrosis.

divendres, 22 de juliol de 2011

Curs d'iniciació al Tast de Vins, Vilanova del Vallès

Hem fet un altre curs d'iniciació al tast de vi, a Vilanova del Vallès, a la gent de la tenda especialitzada de vins Pansa Blanca.
moltes gràcies a tots per la vostra assistència.

dimarts, 12 de juliol de 2011

Gin Show Barcelona

L’empresa Drinks Marketing Group, ha organitzat a l’hotel W de Barcelona una presentació de diferents ginebres i tòniques,  les quals han experimentat darrerament un fort interès al mercat, posant de moda  un combinat clàssic que, fins fa poc, era consumit per una minoria. Actualment, Espanya ocupa la segona posició el ranking mundial de consum de ginebra, trobant Filipines en primera posició.
A la presentació, es van poder tastar 35 Gins diferents i 4 tòniques. A banda de les tècniques d’elaboració de la ginebra, més o menys destil·lada o rectificada, i amb més o menys botànics infusionats, cal fixar-se en l’origen del destil·lat (grà o fruita) i en la destil·leria que l’ha fet.
Moltes marques conegudes del mercat, surten de la mateixa destil·leria, amb un mateix alcohol de base, amb una lleugera personalització a l’hora de fer la infusió amb els diferents botànics.
Una ginebra és un alcohol producte d’una fermentació, que pot ser de grà (blat de moro, civada, mill, blat, ordi), de fruita (raïm, pomes, etc) i d’altres (patates, melasses, etc). Aquest alcohol es destil·la, fraccionant caps, cors i cues, d’on es desestimen els caps i les cues, i es queden amb la porció central, anomenada cors. En aquest alcohol, s’hi afegeixen els elements que conformaran l’aroma de la ginebra ( principalment baies de ginebró, flors, espècies exòtiques, pells de cítrics, herbes aromàtiques, etc, etc). Aquests elements poden ser afegits per infusió o per arrossegament de vapor.       
De les ginebres tastades,  sols n’hi ha una que es distingeix per sobre de la resta i és la Gin elaborada per  William Chase. Petita destil·leria familiar localitzada a uns 200km a l’oest de Londres, a Hereford, població coneguda per la raça de vedella de carn de qualitat que rep el mateix nom.
William Chase és l’única destil·leria que controla tot el procés, des de la plantació fins al producte acabat, i sols obté alcohol del producte de la seva granja, unes 400 Ha, dedicades al conreu de pomes (per a fer ginebra) i patates (per a fer vodka). Per a la seva ginebra utilitza 10 botànics diferents,  ginebró, coriandre, Angèlica, regalèssia, Orrico, pell de taronja i de llimona, llúpol, flor de saüc i pomes Bramley. Es pot dir que és l’única destil·leria de “finca” que existeix,  distinció que li concedeix un innegable prestigi entre els connaisseurs.
La resta de ginebres, queden a distància, però en destacaré algunes que vaig trobar interessants:
Bluecoat, ginebra procedent de Pensilvania, EUA, feta en honor als soldats casaques blaves. Està elaborada amb alcohol de grà, que trobem en nas, juntament amb records de pell de taronja. Lleugera amargor en boca.
209, procedent de California, EUA. A la seva composició hi trobem 14 botànics, l’alcohol base es de gra de blat de moro, rebaixada amb aigua d’una glacera de nevada. En nas es mostra anisada, cítrics i certa dolçor.
Hoxton, procedent de Londres. Composta per  6 botànics, un d’ells el coco, que domina moltíssim en nas. Al rebaixar la temperatura de la ginebra, es perd la potència del coco i apareixen fragàncies cítriques. Curiós i diferent.
Gin mare, procedent d’Espanya, amb botànics mediterranis olives, alfàbrega, farigola, romaní, que destaquen en nas, fent-la realment, uns aromes mediterranis reconeixibles i propers.
La famosa G`Vine florasion - G`Vine nuasion. Dues gins elaborades amb alcohol a partir de raïm del a varietat ugni blanc. La G`Vine florasion destaca pel seu nas floral, flor blanca de vinya, i la - G`Vine nuasion es mostra més vegetal i picant en nas, per la seva infusió de gingebre i cardamom.
Hendrick’s, suau i elegant, una bona opció.
7d, procedent d’anglaterra,  segons ells una ginebra evolutiva, o sigui, que per l’addició de clorofil·la que dur en la seva composició,  això fa que  la ginebra evolucioni mica en mica a la copa i els aromes es vagin obrint i succeint.
Citadelle, procedent de França, és la meva ginebra preferida, per la seva complexitat i delicadesa en nas.  
La resta de ginebres de la mostra varen ser: Nº3 London Gin, Bayswater London dry gin, Beefeter 24, Get Black Pink gin - Get black blue gin - Blue Ribbon, Dragons gin, Mombasa, Master’s, Martin Miller’s Gin, Rives, BOE - Brecon - Pink 47 - Edinburgh - The Duke – Geranium, William Chase, Elderflower – Heather, Bombay Saphire, Port of Dragons
Tònica
Pel que fa a la tònica, crec que aquesta no ha d’intervenir gaire al gust del combinat; cal que el carbònic que contingui (que pot ser endogen o exogen), sigui de bombolla petita i no agressiva. Aquest despreniment de carbònic ajuda a aixecar els aromes del destil·lat.  Les marques que es varen poder tastar varen ser  Nordic Mist, Abbondio, INDI&co, 1724. Abbondio un tònica italiana, amb un toc dolcenc, molt suau, i sobretot destaco la tònica INDI&co, de bombolla fina, lleugera amargor, notes especiades ja que en la seva composició hi trobem Kalinji, kewra, cardamom, pell de taronja de Sevilla i llima.
  
Versión Castellana
La empresa Drinks Marketing Group, ha organizado en el hotel W de Barcelona una presentación de diferentes ginebras y tónicas, productos que han experimentado últimamente un fuerte interés en el mercado, poniendo de moda un combinado clásico que, hasta hace poco, era consumido por una minoría. 
Actualmente, España ocupa la segunda posición el ranking mundial de consumo de ginebra, encontrando Filipinas en primera posición. 
En la presentación, se pudieron probar 35 gins diferentes y 4 tónicas. Dejando a una lado  las técnicas de elaboración de la ginebra, más o menos destilada o rectificada, y con más o menos botánicos infusionados, hay que fijarse en el origen del destilado (grano o fruta) y en la destilaría  que lo ha hecho.
Muchas marcas conocidas del mercado, proceden de la misma destilería, con un mismo alcohol de base, con una ligera personalización a la hora de hacer la infusión con los diferentes botánicos. 
Una ginebra es un alcohol producto de una fermentación, que puede ser de grano (maíz, avena, mijo, trigo, cebada), de fruta (uva, manzanas, etc) y otros (patatas, melazas, etc). Este alcohol se destila, fraccionando cabezas, corazones y colas, de donde se desestiman las cabezas y las colas, y se quedan con la porción central, llamada corazones. En este alcohol, se añaden los elementos que conformarán el aroma de la ginebra (principalmente bayas de enebro, flores, especias exóticas, pieles de cítricos, hierbas aromáticas, etc, etc). Estos elementos pueden ser añadidos por infusión o por arrastre de vapor. 
De las ginebras degustadas, sólo hay una que se distingue por encima del resto y es la Gin elaborada por William Chase. Pequeña destilería familiar localizada a unos 200 km al oeste de Londres, en Hereford, población conocida por la raza de ternera de carne de calidad que recibe el mismo nombre. 
William Chase es la única destilería que controla todo el proceso, desde la plantación hasta el producto terminado, y sólo obtiene alcohol del producto de su granja, unas 400 Ha, dedicadas al cultivo de manzanas (para hacer ginebra) y patatas (para hacer vodka). Para su ginebra utiliza 10 botánicos diferentes, enebro, cilantro, Angélica, regaliz, Orrico, piel de naranja y de limón, lúpulo, flor de saúco y manzanas Bramley. Se puede decir que es la única destilería de "finca" que existe, distinción que le concede un innegable prestigio entre los connaisseurs.
El resto de ginebras, quedan a distancia, pero voy a destacar algunas que encontré interesantes:
Bluecoat, ginebra procedente de Pensilvania, EUA, hecha en honor a los soldados casacas azules. Está elaborada con alcohol de grano, que reconocemos en nariz, junto con unos recuerdos de piel de naranja. Ligera amargor en boca. 
209, procedente de California, EUA. En su composición encontramos 14 botánicos, el alcohol base es de grano de maíz, rebajada con agua de un glaciar de nevada. En nariz se muestra anisada, cítricos y cierto dulzor. 
Hoxton, procedente de Londres. Compuesta por 6 botánicos, uno de ellos el coco, que domina muchísimo en nariz. Al rebajar la temperatura de la ginebra, se pierde la potencia del coco y aparecen fragancias cítricas. Curiosa y realmente diferente a todas las gins del mercado.
Gin mare, procedente de España, utiliza botánicos mediterráneos, aceitunas, albahaca, tomillo, romero, que destacan en nariz, haciéndola realmente, unos aromas mediterráneos reconocibles y cercanos. 
La famosa G`Vine florasion - G`Vine nuasion. Dos gins elaboradas con alcohol procedente de uvas de variedad Ugni Blanc. G `Vine florasion destaca por su nariz floral, flor blanca de viña, y la - G`Vine nuasion se muestra más vegetal y picante en la nariz, por su infusión de jengibre y cardamomo.
Hendrick’s, suave y elegante, una buena opción. 
7d , procedente de Inglaterra, según ellos una ginebra evolutiva, o sea, que por la adición de clorofila que llevar en su composición, esto hace que la ginebra evolucione poco a poco en la copa y los aromas se vayan abriendo y sucediendo. 
Citadelle, procedente de Francia, es mi ginebra preferida, por su complejidad y delicadeza en la nariz. 
El resto de ginebras de la muestra fueron: N º 3 London Gin, Bayswater London dry gin, Beefeter 24, Get Black Pink hayan - Get black blue hayan - Blue Ribbon, Dragones gin, Mombasa, Master 's, Martin Miller' s Gin, Rives, BOE - Brecon - Pink 47 - Edinburgh - The Duke - Geranium, William Chase, Elderflower - Heather, Bombay Saphire, Puerto Dragons

Tónica 

En cuanto a la tónica, creo que ésta no debe intervenir demasiado en el sabor del combinado, es necesario que el carbónico que contenga (que puede ser endógeno o exógeno), sea de burbuja pequeña y no agresiva. Este desprendimiento de carbónico ayuda a levantar los aromas del destilado. Las marcas que se pudieron degustar fueron Nordic Mist, Abbondio, INDI&co, 1724. Abbondio un tónica italiana, con un toque dulzón, muy suave, pero sobre todo destaco la tónica INDI&co, de burbuja fina, ligero amargor, i unas notas especiadas ya que en su composición encontramos Kalinji, kewra, cardamomo, piel de naranja de Sevilla y lima.